Kabeļoperatora apraides kanāli

SIA Telepark IPTV

Kontaktinformācija: Balto Ceriņu iela 1, Gauja, Carnikavas nivads, LV-2163, Tālr. , E-pasts:
Darbības reģions: Latvija
Retranslācijas atļauja: RR-50

Nosaukums Licences izsniedzējs

(Jurisdikcijas valsts)
Tiesību turētājs/Īpašnieks Pārstāvis Valodas
Kabeļoperators nav norādījis kanālus ko tas translē.