Komerciālie radio

29.08.2012 09:45
Izdrukāt:

 

Lēmums Nr.106 (06.06.2013) Par brīvajiem frekvenču piešķīrumiem 2013.gadā (1.kārta)

Paziņojums

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama 02.04.2012. spriedumu lietā Nr. A420457911 par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2011. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 9 atzīšanu par prettiesisku un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2011. gada 29. jūnija lēmuma atcelšanu, kā arī saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 21. panta ceturtajā daļā noteikto,  NEPLP informē, ka spēku ir zaudējusi SIA „Krievu radio Latgale” izsniegtā apraides atļauja Nr. AA-022/1.

Iveta Pelše
juriskonsulte
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
tālr. 67221848, e-pasts: iveta.pelse@neplpadome.lv

Tikšanās

NEPLP tikšanās ar vietējiem un reģionālajiem radio (22.02.2012) Mp3