Nacionālā stratēģija

28.12.2017 12:52
Izdrukāt:

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

2012. - 2018.gadam (WORD)

2012. - 2018.gadam (PDF)

Stratēģijas Pielikums Nr.1 (Izplatīto programmu uzskaites žurnāls)

Stratēgijas Pielikums Nr.2 (Programmas veidošanas vispārīgie noteikumi)

Stratēģijas Pielikums Nr.3 (Kārtība, kādā NEPLP izsludina un organizē konkursus apraides tiesību piešķiršanai)

Stratēģijas Pielikums Nr.4 (Darbības pamatnosacījumu veidlapas)

Stratēģijas Pielikums Nr.5 (Kārtība, kādā  izsniedz retranslācijas atļaujas un  elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem piešķir tiesības retranslēt audio un audiovizuālās programmas)

Stratēģijas Pielikums Nr.6 (Kārtība, kādā izskata elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteikumus par apraides tiesību piešķiršanu)

Stratēģijas Pielikums Nr.7 (Izplatīto radio programmu uzskaites žurnāls)

Lēmums Nr.196 (28.12.2017) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.251 (24.11.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.65 (23.03.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.14 (14.01.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.2 (04.01.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.138 (27.08.2015) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.119 (07.07.2015) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.172 (28.08.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.132 (03.07.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.40 (06.02.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.194 (14.11.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.150 (16.08.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.79 (11.04.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.63 (21.03.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2009.-2011.gadam

 Lēmums Nr.140 (05.12.2011)

Lēmums Nr.65 (06.05.2010)

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2006.-2008. gadam

Latvijas elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2003.-2005. gadam

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2000.-2002.gadam

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 1996.-1999.gadam