Nozari regulējošie NEPLP lēmumi

25.11.2016 12:52
Izdrukāt:

Programmu veidošana un komerciālu paziņojumu izvietošana

Instrukcija par reklāmas un televīzijas vai radio veikala apjoma aprēķināšanu komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotajos raidījumos (10.11.2016)

Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audiovizuālo komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audiovizuālos raidījumos, programmās un katalogos (26.01.2017) 

Vadlīnijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanā par audio komerciālu paziņojumu izvietošanu elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmās (26.01.2017)

Lēmums Nr.9 (14.01.2016)

Par Padomes nostāju attiecībā uz komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu audio programmu veidošanas valodu

Lēmums Nr.60 (15.04.2015)

Par grozījumu apstiprināšanu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīnijās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma piemērošanai, veidojot ziņu, informatīvi dokumentālos un diskusiju raidījumus, it īpaši priekšvēlēšanu laikā

Lēmums Nr.211 (05.12.2013)

Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto valodas noteikumu piemērošanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

Lēmums Nr.210 (05.12.2013)

Par normatīvo aktu "Instrukcija par valodas kvotas uzskaites veikšanu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kuri veido un izplata radio programmas"

Lēmums Nr.164 (28.12.2012)

Par diennakts raidlaika un raidlaika stundas uzskiates kārtību reklāmas apjoma noteikšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmās

 

Sabiedriskais pasūtījums

Lēmums Nr.194 (04.08.2016)

Par nolikuma "Nolikums par Sabiedriskā pasūtījuma līdzekļu izlietojuma principiem" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Principi sabiedriskā pasūtījuma daļas piešķiršanai komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (18.02.2015)

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem (04.10.2012.)

 

Nolikumi

Lēmums Nr.52 (02.04.2015)

Par Latgales elektronisko mediju programmas apstiprināšanu

NEPLP ikgadējās elektroniskās plašsaziņas radošuma balvas - Celmlauža balvas - piešķiršanas nolikums  (21.03.2013)

Lēmums Nr.77 (28.06.2012)

Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskās konsultatīvās padomes nolikumā

 

Dažādi

Instrukcija elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma pēc pieprasījuma klasificēšanai (10.11.2016)

Lēmums Nr.75 (27.04.2017.) Par grozījumiem Instrukcijā elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma pēc pieprasījuma klasificēšanai

Lēmums Nr.59 (15.04.2015)

Par darbības pamatnosacījumu veidlapas apstiprināšanu elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri veido un izplata informatīvo programmu, izmantojot savus elektronisko sakaru tīklus (kabeļtelevīzijas)

Lēmums Nr.27 (05.02.2015)

Par elektronisko sakaru komersantu - kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes kārtības apstiprināšanu

Lēmums Nr.231 (27.11.2014)

Par darbības pamatnosacījumu veidlapas apstiprināšanu (WORD formātā)

Lēmums Nr.110 (02.07.2015)

Par  Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadlīniju sankciju piemērošanā par administratīvajiem un reklāmas pārkāpumiem apstiprināšanu

Lēmums Nr.221 (17.12.2013)

Par ID zonās raidošo reģionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksta apstiprināšanu

Lēmums Nr.220 (17.12.2013)

Par galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta apstiprināšanu

Lēmums Nr.178 (30.11.2015)

Par grozījumiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2013.gada 17.decembra Lēmumā Nr.220 "Par galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta apstiprināšanu"

Lēmums Nr.196 (14.11.2013)

Par konkursu par apraides tiesību piešķiršanu nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem dalības maksa

Lēmums Nr.140 (08.11.2012)

Par televīzijas programmu "RTR Planeta"

Lēmums Nr.91 (26.07.2012)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumu precizēšanas kārtība