Veidlapas

30.11.2016 10:50
Izdrukāt:

Izplatīto programmu uzskaites žurnāla formas apstiprināšanu

Radio programmu uzskaites žurnāls (WORD formātā)

Uzskaites žurnāls (WORD formātā)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatnosacījumu veidlapas

Radio darbības pamatnosacījumi (WORD formātā)

Televīzijas darbības pamatnosacījumi (WORD formātā)

Pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzēja darbības pamatnosacījumi (WORD formātā)