Kontakti

08.03.2018 12:44
Izdrukāt:

Adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939 (zvana poga Nr. 6)
Tālrunis: 67221848
Fakss: 67220448
E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv
Darba laiks: I - V 9.00 - 17.00 

Bankas rekvizīti

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Reģistrācijas Nr. 90000081852
Valsts kase
konts: LV08TREL2470623009000

Informācija par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kontiem

1) Valsts nodeva apraides atļaujas un retranslācijas atļaujas saņemšanai un atjaunošanai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Kods: TRELLV22, Konts Nr.LV87TREL1060470921300

2) Konta numurs dalībai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludinātajos konkursos apraides atļaujas saņemšanai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Kods: TRELLV22, Konts Nr.LV08TREL2470623009000