Sekretariāts

02.01.2017 12:42
Izdrukāt:

Andris Ķēniņš - sekretariāta vadītājs
E-pasts: andris.kenins@neplpadome.lv

Agnese Berga - informācijas centra vadītāja
E-pasts: agnese.berga@neplpadome.lv

Iveta Pelše - juriskonsulte
E-pasts: iveta.pelse@neplpadome.lv

Anete Brīze - juriskonsulte
E-pasts: anete.brize@neplpadome.lv

Gita Keistere - juriskonsulte
E-pasts: gita.keistere@neplpadome.lv

Ella Larionova - lietvede
E-pasts: ella.larionova@neplpadome.lv

Gunta Apse - grāmatvede
E-pasts: gunta.apse@neplpadome.lv

Ilze Rorbaha - finansiste
E-pasts: ilze.rorbaha@neplpadome.lv

Jānis Lielpēteris - monitoringa centra vadītājs
E-pasts: janis.lielpeteris@neplpadome.lv

Kārlis Litaunieks - juriskonsults
E-pasts: karlis.litaunieks@neplpadome.lv

Zigmārs Valgačs -  vecākais eksperts
E-pasts: zigmars.valgacs@neplpadome.lv

Kristers Pļešakovs -  vecākais eksperts
E-pasts: kristers.plesakovs@neplpadome.lv

Astrīda Poriķe - eksperte
E-pasts: astrida.porike@neplpadome.lv