Sabiedriskais pasūtījums

09.01.2017 11:01
Izdrukāt:

Sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrībai paredzēts plašs un daudzveidīgs programmu kopums, kuru finansē un uzrauga sabiedrība.

Lēmums Nr.154 (12.10.2017.)

Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018. gada sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijām

Lēmums Nr.2 (05.01.2017.)

Par nolikuma "Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektronieskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem" grozījumiem un nolikuma jaunā redakcijā apstiprināšanu

Principi sabiedriskā pasūtījuma daļas piešķiršanai komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (18.02.2015.)

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem (04.10.2012.)