Sabiedriskais pasūtījums

16.03.2018 11:01
Izdrukāt:

Sabiedriskais pasūtījums ir sabiedrībai paredzēts plašs un daudzveidīgs programmu kopums, kuru finansē un uzrauga sabiedrība.

Lēmums Nr.36 (08.03.2018)

Par Nolikuma par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem apstiprināšanu jaunā redakcijā

1.pielikums (.xls)    1.pielikums (.pdf)

2.pielikums (.xls)    2.pielikums (.pdf)

3.pielikums (.doc)   3.pielikums (.pdf)

Lēmums Nr.154 (12.10.2017.)

Par Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 2018. gada sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanas vadlīnijām

Principi sabiedriskā pasūtījuma daļas piešķiršanai komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (18.02.2015.)

Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem (04.10.2012.)