Komerciālās televīzijas

02.12.2016 14:16
Izdrukāt:

Lēmums Nr.257 (01.12.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2017.gadā īsteno komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA "4.vara"

Lēmums Nr.228 (06.10.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem konkursu nolikumu apstiprināšanu un konkursu izsludināšanu

1. Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, reģionālās tematikas raidījumu veidošanai 2017.–2019.gadā

2. Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, informatīvi dokumentālo raidījumu veidošanai 2017.–2019.gadā gadā

Lēmums Nr.180 (14.07.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS "TV Latvija", grozījumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.19 (28.01.2016) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA "Vidzemes televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē SIA "4.VARA"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2016.gadā realizē AS "TV Latvija"

Lēmums Nr.177 (25.11.2015) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2015.gadā realizē komerciālais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS "TV Latvija", grozījumu apstiprināšanu

Lēmums Nr.176 (12.11.2015) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu nacionālajam komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidiraidījumu veidošanai par aktīvu dzīvesveidu

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē SIA "Ogres Televīzija"

Lēmums Nr.97 (04.06.2015.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2015.gadā īsteno komerciālais elektronisko plašsaziņas līdzeklis SIA "Ogres televīzija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2015.gadā realizē AS "TV Latvija"

 

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem  (eksperts - Latvijas Universitātes mediju eksperts Rolands Tjarve) (3.ceturksnis)

Vērtējums par AS "TV Latvija" (RīgaTV 24) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Latvijas Universitātes mediju eksperts Rolands Tjarve) (3.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (3.ceturksnis)

 

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (2.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, acociētā profesore Anda Rožukalne) (2.ceturksnis)

 

Vērtējums par SIA "Vidzemes televīzija" (Re:TV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem  (eksperte - Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, acociētā profesore Anda Rožukalne) (1.ceturksnis)

Vērtējums par AS "TV Latvija" (RīgaTV 24) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperte - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdaka) (1.ceturksnis)

Vērtējums par SIA "Ogres televīzija" (OTV) veidotajiem sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem (eksperts - Latvijas Universitātes asociētais profesors Ābrams Kleckins) (1.ceturksnis)

 

 

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē AS "TV Latvija"

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē SIA "Ogres televīzija"

Lēmums Nr.167 (15.08.2014.) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2014.gadā realizē SIA "Ogres televīzija", grozījumu apstiprināšanu

Sabiedriskā pasūtījuma daļa, ko 2014.gadā realizē SIA "Vidzemes Televīzija"