Latvijas Radio

16.01.2018 11:51
Izdrukāt:
Programmas nosaukums Raidorganizācijas nosaukums Kontaktinformācija Raidkanāls Apraides atļauja

Latvijas Radio 1

 

 

Latvijas Radio 2

Latvijas Radio 3 - Klasika

Latvijas Radio 4 (Doma laukums)

Latvijas Radio 5 - Pieci.lv

Latvijas Radio 6 - programma NABA

 

 

VSIA "Latvijas Radio"

Adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505

Tālr.: 67206721, 67206722, 67206691 (preses sekretārs)

Fakss: 67206709

E-pasts: radio@latvijasradio.lv

Nacionālais tīkls

RA-028/1

Darbības pamatnosacījumi RA-028/1-1

RA-028/2

RA-028/3

RA-028/4

RA-028/5

RA-028/6

RR-55

 

 

 

Sabiedriskais pasūtījums 2018

Lēmums Nr.2 (11.01.2018) Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2018.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, apstiprināšanu

 

 

Sabiedriskais pasūtījums 2017

Lēmums Nr.163 (02.11.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA „Latvijas Radio”, grozījumu apstiprināšanu"

Lēmuma Nr.163 (02.11.2017) Pielikums

Lēmums Nr.106 (06.07.2017) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2017.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums nr.101 (15.06.2017) "Par sabiedriskā pasūtijuma daļas, ko 2017. gadā īsteni sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu

 

Sabiedriskais pasūtījums 2016

Sabiedriskais pasūtījums 2016 - prezentācija

Izpilde 2016

Lēmums Nr.279 (29.12.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.71 (04.04.2016) "Par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016.gadā īsteno sabiedriskais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis valsts SIA "Latvijas Radio", grozījumu apstiprināšanu"

Lēmums Nr.68 (17.04.2015) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2016.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

 

Sabiedriskais pasūtījums 2015

Lēmums Nr.110 (30.04.2014) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2015.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu"

2015.gada darbības pārskats

Izpilde 2015

 

Sabiedriskais pasūtījums 2014

Lēmums Nr.114 (11.06.2013) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2014.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2014.gada darbības pārskats

Izpilde 2014

 

Sabiedriskais pasūtījums 2013

Lēmums Nr.143 (15.11.2012) "Par Valsts SIA "Latvijas Radio" 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu

2013.gada darbības pārskats

Izpilde 2013

 

Sabiedriskais pasūtījums 2012

2012.gada darbības pārskats

Izpilde 2012

 

Sabiedriskais pasūtījums 2011

Sabiedriskais pasūtījums 2011 (papildināts)

2011.gada darbības pārskats

Izpilde 2011

 

Nacionālais pasūtījums 2010

2010.gada darbības pārskats

Izpilde 2010

 

Nacionālais pasūtījums 2009

Izpilde 2009

 

2014.gada 3.novembra lēmums Nr.216 "Par konkursa uz valsts SIA "Latvijas Radio" valdes locekļu amatiem izsludināšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu"

VSIA "Latvijas Radio" valdes locekļi:

Aldis Pauliņš CV Motivācijas vēstule

Sigita Kirilka CV Motivācijas vēstule

Uldis Lavrinovičs CV Motivācijas vēstule