Izglītība

19.06.2012 12:50
Izdrukāt:

Mediju lietotprasme

Mediju lietotprasme ir spēja saprast un izmantot plašsaziņas līdzekļus, kritiski izvērtējot to aspektus un pausto saturu, kā arī prasmi pašiem veidot saziņu, gan komentējot saturu, gan piedaloties satura veidošanā, tādējādi veidojot izpratni, kas ļauj efektīvi un droši izmantot plašsaziņas līdzekļus. Ja iepriekš uzmanība tika veltīta galvenokārt tam, kā veidot mediju saturu, tad tagad uzmanība jāvērš arī uz to, kā lietot mediju saturu.

Mediju loma sabiedrības viedokļa ietekmēšanā, vērtību uzturēšanā un līdzdalības nodrošināšanā politiskajās aktivitātēs pieaug. Tehnoloģiju straujā attīstība un izplatīšanas formas – internets, satelīts un citas jaunās ciparu komunikācijas tehnoloģijas ir nojaukušas robežas informācijas izplatīšanas telpā. Tāpēc ir svarīga visas sabiedrības izglītošana un aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu auditorijai.

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2006.gada 20.decembris) par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju jau satur vairākus iespējamos pasākumus, ar ko veicināt mediju lietotprasmi, piemēram, skolotāju un izglītības personāla nepārtraukta izglītošana, īpaša apmācība interneta jomā, kas paredzēta bērniem no maza vecuma, tostarp stundas, kurās var piedalīties vecāki, vai arī iedzīvotājiem paredzētas valsts mēroga kampaņas, iesaistot visus komunikāciju plašsaziņas līdzekļus, lai sniegtu informāciju par to, kā atbildīgi izmantot internetu.