Medijpratība

10.02.2014 12:48
Izdrukāt:

 „Mediju pratība – arī mediju lietotprasme, mediju lietotpratība. Tā ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Mediju pratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus.” Pēc valodnieku ieteikuma vārdu tagad lietojam saliktenī – medijpratība. Patlaban Latvijā nav oficiāli apstiprinātas vienas definīcijas, 20.jūnija sanāksmē runāsim par to, vai šobrīd nepieciešams nozarei formulēt vienotu šā jēdziena definīciju, jo dažādas organizācijas priekšplānā izvirza citus akcentus.1

 

 

1 Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs 2016.-2020.gadam.