Sabiedriskais pasūtījums

07.11.2016 10:16
Izdrukāt:

Lēmums Nr. 24 (22.02.2018.) Par nolikuma "Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem” nolikuma jaunā redakcijā apstiprināšanu

 

Lēmums Nr. 239 (07.11.2016.) Par nolikuma "Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem" grozījumiem un nolikuma jaunā redakcijā apstiprināšanu

Lēmums Nr. 157 (22.10.2015) Par nolikuma "Nolikums par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem" apstiprināšanu jaunā redakcijā

Principi sabiedriskā pasūtījuma daļas piešķiršanai komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (18.02.2015)