Likumu grozījumu sagatavošana

06.09.2012 10:45
Izdrukāt:

NEPLP, izstrādājot „Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012.-2017.gadam”, lielu uzmanību velta nepieciešamajiem grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Stratēģijā uzskaitītas konkrētas likuma grozījumu grupas, kuras, kā uzskata NEPLP, būtu jāpilnveido. Lai šis darbs noritētu intensīvi un kvalitatīvi, kā arī lai piesaistītu kvalificētus speciālistus gan no Latvijas, gan starptautiskajām institūcijām, NEPLP 10.jūlijā ir izveidojusi īpašu šim mērķim domātu darba grupu.

Rīkojums par darba grupas izveidi

NEPLP: Jāparedz iespēja medija īpašnieku maiņas gadījumā lemt par darījuma apstiprināšanu

NEPLP: Apraides atļaujas anulēšana ir jāsaista ar plašsaziņas līdzekļa pārkāpumu smagumu, nevis tikai to daudzumu

NEPLP: Televīzijām pakāpeniski jāpāriet uz ārvalstu filmu un raidījumu subtitrēšanu

NEPLP izstrādā likuma grozījumus par elektronisko mediju īpašniekiem

Darba grupas ietvaros sagatavoto grozījumu redakcijas un anotācijas (Saeimā iesniegtie projekti)

NEPLP tiesības pieņemt lēmumu par apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas anulēšanu

Grozījumu redakcija

Anotācija

NEPLP pilnvaras elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrācijas, īpašnieku maiņas un apvienošanās gadījumā

Grozījumu redakcija

Anotācija

Grozījumu redakcija 04.06.2015.

Anotācija 04.06.2015.

Atteikšanās no televīzijas raidījumu ieskaņošanas un pakāpeniska pāreja uz subtitrēšanu un dublēšanu

Grozījumu redakcija

Anotācija

NEPLP kompetence attiecībā uz retranslācijas atļaujām un kabeļtelevīzijas operatoru pienākumi attiecībā uz pamatpaku veidošanu

Grozījumu redakcija

Anotācija

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidošanas, reģistrācijas un darbības kartība (jaunas definīcijas)

Grozījumu redakcija

Anotācija

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā attiecībā uz radio nozari (raidījuma valoda, retranslācija, raidījuma izlaiduma dati, neatkarīgo producentu veidoto raidījumu īpatsvars un grozījumu ieviešanas termiņi)

Salīdzinošā tabula

Anotācija