Nacionālā stratēģija

02.02.2022 12:52
Izdrukāt:

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018.-2022. gadam

2018.-2022. gadam (WORD)

2018.-2022. gadam (PDF)

Stratēģijas Pielikums Nr.1 (Apraides tiesību piešķiršanas kārtība)

Stratēgijas Pielikums Nr.2 (Eiropas audiovizuālo darbu uzskaites veidlapa)

Stratēģijas Pielikums Nr.3 (Darbības pamatnosacījumu un paziņojuma par pakalpojumu pēc pieprasījuma sniegšanu veidlapas)

Stratēģijas Pielikums Nr.4 (Izplatīto radio un televīzijas programmu uzskaites žurnāla formas)

Stratēģijas Pielikums Nr.5 (Retranslācijas atļauju izsniegšanas un darbības īstenošanas kārtība)

  • 5. pielikuma veidlapa programmas iekļaušanai Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā

Stratēģijas Pielikums Nr.6 (Kritēriji sabiedriskā pasūtījuma raidījumu/projektu novērtēšanai)

Stratēģijas Pielikums Nr.7  (Apliecinājums par patieso labuma guvēju)

Stratēģijas Pielikums Nr.8 (Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi)

Lēmums Nr.57/1-2 (27.01.2022) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam

Lēmums Nr.411/1-2 (23.09.2021) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam

Lēmums Nr.380/1-2 (06.09.2021) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.-2022.gadam

Lēmums Nr.225/1-2 (20.05.2021.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022. gadam Pielikumā Nr. 3

Lēmums Nr.224/1-2 (20.05.2021.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022. gadam Pielikumā Nr. 1

Lēmums Nr.162 (08.05.2020.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.244 (19.12.2019.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.63 (12.04.2018.) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018–2022.gadam apstiprināšanu

Lēmums Nr.122 (02.08.2018.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.183 (26.11.2018.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Lēmums Nr.106 (27.05.2019.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2018.–2022.gadam

Ieviešanas plāns

Lēmums Nr.333 (29.09.2020.) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022.gadam Ieviešanas plānā

Lēmums Nr.140 (20.09.2018) Par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022.gadam ieviešanas plāna apstiprināšanu un Ieviešanas plāns (20.09.2018. redakcijā)

ZIŅOJUMS par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam izpildes gaitu (10.11.2020.)

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija laika periodam līdz 2018.gadam

2012. - 2018.gadam (WORD)

2012. - 2018.gadam (PDF)

Lēmums Nr.196 (28.12.2017) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.251 (24.11.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.65 (23.03.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.14 (14.01.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.2 (04.01.2016) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.138 (27.08.2015) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.119 (07.07.2015) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.172 (28.08.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.132 (03.07.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.40 (06.02.2014) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.194 (14.11.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.150 (16.08.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.79 (11.04.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Lēmums Nr.63 (21.03.2013) Par grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017.gadam

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2009.-2011.gadam

Lēmums Nr.140 (05.12.2011)

Lēmums Nr.65 (06.05.2010)

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2006.-2008. gadam

Latvijas elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2003.-2005. gadam

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 2000.-2002.gadam

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālā koncepcija 1996.-1999.gadam