Kontakti un rekvizīti

23.11.2018 12:44
Izdrukāt:

Kontakti

Adrese: Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939 6.stāvs (pie ieejas zvana poga Nr. 6)
Tālrunis: +371 67221848
Fakss: +371 67220448
E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv
Darba laiks: I - V 9.00 - 17.00 

Bankas rekvizīti

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Reģistrācijas Nr. 90000081852
Valsts kase
Konts: LV08TREL2470623009000

Valsts nodeva apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV87TREL1060470921300

Konta numurs dalības maksas samaksai NEPLP izsludinātajos konkursos

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV08TREL2470623009000