„Sportacentrs.com TV“ piedāvājums uzvar bezmaksas virszemes apraides konkursā

12.11.2015 13:51
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 12.novembra sēdē iepazinās ar pretendentu pieteikumiem NEPLP izsludinātajā konkursā par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi raidījumu veidošanai par aktīvu dzīvesveidu.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī uzklausot pretendentu piedāvājumus par iecerēm attiecībā uz sabiedriskā pasūtījuma izpildi, NEPLP pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt sporta TV kanāla „Sportacentrs.com TV“ (SIA „4.VARA“) iesniegto pieteikumu. Pretendents savā pieteikumā norāda, ka 2016.gadā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros paredzēts nodrošināt 260 sporta pasākumu tiešraides (Latvijas un Baltijas līmeņa čempionāti dažādos sporta veidos).

Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts uz vienu gadu – līdz 2016.gada beigām - ar iespēju to pagarināt.

NEPLP pretendentus vērtēja pēc šādiem kritējiem (tos pieteikumus, kas bija sagatavoti atbilstoši nolikuma prasībām):

  • 2106.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāns par raidījumu apjomu un laika grafiku, ieskaitot sabiedriskā pasūtījuma raidījumu saturisko koncepciju;
  • sabiedriskā pasūtījuma raidījumu vizuālais (grafiskais) piedāvājums;
  • sasniedzamā auditorija;
  • finanšu izmantošanas plāns, salīdzinot ar citām līdzīgu sabiedriskā pasūtījuma raidījumu izmaksām;
  • tehniskais nodrošinājums.

Konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim NEPLP izsludināja 27. augusta sēdē. Konkurss tika izsludināts, lai Latvijas iedzīvotājiem virszemes apraidē bez maksas tiktu nodrošināta iespēja skatīties vēl vienu TV kanālu.

Paredzētais finansējums 2016. gadam ir 348 603 eiro, līdzīgs finansējuma apjoma paredzēts arī nākamajiem diviem gadiem, taču tas var tikt samazināts atbilstoši kopējam sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam.

Saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu, jaunajai TV programmai jābūt orientētai uz aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Pretendenta veidotās un izplatītās programmas vidējās diennakts raidlaiks nedēļas ietvaros nedrīkst būt mazāks par 18 stundām, un vismaz 20% no nedēļas raidlaika apjoma ir jābūt Latvijā veidotiem raidījumiem valsts valodā.

Konkursā tika pieņemti pieteikumi no juridiskām personām – komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā.

Kā jau ziņots, NEPLP 2. jūlijā pieņēma lēmumu izslēgt SIA “Ogres Televīzija” (programma „Ogres TV“) no galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu zemes apraidei ciparformātā saraksta, ņemot vērā no VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) saņemto informāciju par pirmstermiņa līguma izbeigšanu ar SIA “Ogres Televīzija”. LVRTC pieņēma šādu lēmumu, jo „Ogres TV“ bija izveidojies ievērojams parāds par saņemtajiem apraides pakalpojumiem. Šobrīd virszemes apraidē bez maksas Latvijā ir skatāmi četri televīzijas kanāli: LTV1, LTV7, „Re:TV“ un „RīgaTV 24.”