Apstiprina LTV un LR 2016. gada pārskatus

30.05.2017 12:08
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 30. maija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un VSIA „Latvijas Radio“ (LR) 2016. gada pārskatus. Abiem sabiedriskajiem medijiem 2016. gadā ir izdevies izpildīt tiem izvirzītos uzdevumus, kas skar auditorijas sasniegšanu un apmierinātību ar LTV un LR veidoto saturu.

Latvijas Televīzija

2016. gadā kopumā LTV1 bijis otrs skatītākais kanāls Latvijā. LTV izdevies palielināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju auditorijas daļu (vecuma grupa 35-64). Arī LTV7 skatīšanās laiks palielinājies, galvenokārt sporta translāciju dēļ – 31. vasaras Olimpiskās spēles, kas norisinājās Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro un Eiropas čempionāts futbolā.

Kopējā apmierinātība ar LTV saturu ir stabila, liecina LTV zīmola, raidījumu un auditorijas pētījums. Ar LTV piedāvāto saturu 2016.gadā bija apmierināti 75% pastāvīgo skatītāju. Skatoties respondentu tautības kontekstā, apmierinātāki ar Latvijas Televīzijas saturu ir latvieši (72%) nekā cittautieši (38%). Salīdzinot ar 2015.gadu, vērtējumā nav notikušas būtiskas izmaiņas.

LTV auditorija iemīļojusi ziņas un informatīvos raidījumus, LTV veidotās dokumentālās filmas un aktuālās intervijas, kas ir ne tikai vienas no būtiskākajām sabiedrisko mediju satura sastāvdaļām, bet arī spēcīgi ieroči demokrātijas un informatīvās telpas stiprināšanai Latvijā. Vairākas LTV veidotās filmas par izciliem Latvijas kultūras talantiem nokļuva Eiropas sabiedrisko televīziju ēterā, ļaujot uzsākt vēl nebijušu sadarbību un nest Latvijas vārdu arvien plašāk pasaulē.

Auditoriju turpināja palielināt sabiedrisko mediju interneta portāls lsm.lv, sasniedzot vidējo mēneša auditoriju 265 000 unikālo lietotāju. Tāpat tika attīstīts arī mediju pleijeris RE! vietnē replay.lsm.lv, kur brīvi jebkurā laikā pēc pieprasījuma ir pieejams sabiedrisko mediju veidotais oriģinālsaturs.

2016. gadā LTV uzsākti būtiski tehnoloģiskie uzlabojumi. Šie uzlabojumi rezultējušies LTV spējās daudzpusīgāk atspoguļot Latvijai nozīmīgus notikumus. Balstoties uz 2016. gadā iegūtajām tehnoloģiskajām iespējām, LTV šī gada sākumā ir uzsākusi diasporas kanāla www.visiemltv.lv raidīšanu interneta vidē.

Ievērojamais televīzijas un interneta satura apjoma pieaugums, kā arī daudzveidības un kvalitātes uzlabošanās atspoguļojas LTV finanšu pārskatā un rādītājos, proti, pērn LTV izdevies būtiski samazināt zaudējumus līdz 7,4 tūkstošiem eiro, kas saistīti ar krasiem bruto peļņas rādītāju uzlabojumiem, salīdzinot ar ciestajiem bruto zaudējumiem.

SIA „KPMG Baltics“ ir sniedzis atzinumu, ka LTV finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LTV finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī.

Latvijas Radio

LR 2016. gadā turpināja pildīt sabiedriskā medija uzdevumu – stiprināt Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, nacionālo identitāti, saliedētību un sabiedrības uzrunāšanu ar radio piedāvāto saturu. Tradicionāli augstā līmenī nodrošināts kultūras norišu atspoguļojums, stiprināts informatīvi analītisks, izzinošs saturs, attīstīts saturs gados jaunai auditorijai, veidoti projekti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām sabiedrības grupām. LR ir nozīmīgi paplašinājis reģionālās informācijas apjomu, īpaši pievēršoties valsts austrumu reģionam, kur 2016.gadā darbu veiksmīgi uzsāka Latgales studija, kā arī turpinājis sabiedriskā medija īpašo uzdevumu runāt par tēmām, kas nepietiekami tiek atspoguļotas komerciālajos plašsaziņas līdzekļos. Visu piecu LR veidoto programmu raidīšanas apjoms 2016.gadā sasniedza 43 800 stundas.

Neraugoties uz pieaugošo konkurenci, LR ir izdevies noturēt stabilu auditoriju lineārajā vidē, gada laikā palielināt LR veidoto programmu klausīšanās laika daļu, būtiski audzēt auditoriju digitālajā vidē visām programmām, kā arī izvērst aktīvu darbību sociālo tīklu vietnēs. LR2 joprojām ir populārākā radio programma valstī. Lineārajā apraidē LR nodrošinājusi 36% klausīšanās laika tirgus daļu (TNS dati).

Saskaņā ar tirgus un sociālo pētījumu sabiedrības SIA “SKDS” datiem, vairāk nekā 70% LR klausītāju uzskata, ka LR veidotie raidījumi stiprina nacionālo kultūru, piedāvā daudzveidīgu raidījumu programmu, raidījumi ir augstā profesionālā līmenī un 58% klausītāju uzskata, ka radio pārstāv sabiedrības, nevis valsts intereses.

Latvijas Radio ir saglabājis nozīmīgu lomu Latvijas informatīvās telpas uzturēšanā un sabiedriskās domas veidošanā. Puse (50%) no radio klausītājiem Latvijā (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) klausās kādu no LR radiostacijām vismaz reizi nedēļā un vismaz katram trešajam (37%) radio klausītājam kāda no LR programmām ir iecienītākais radio, ko mēdz klausīties visbiežāk. Visaugstākais lojalitātes rādītājs ir programmām LR2 un LR1.

LR neto apgrozījums 2016. gadā bija 8,59 miljoni eiro, valsts dotācija 2016. gadā veidoja 82% no LR neto apgrozījuma. Salīdzinot ar 2016. gadu par 5,7% samazinājušies LR kopējie ieņēmumi sasniedzot 9,16 miljoni eiro. LR 2016. gadu noslēgusi ar zaudējumiem 138,3 tūkstošu eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

SIA “Deloitte Audits Latvia” ir sniedzis atzinumu, ka LR finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LR finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī.