Apstiprina LTV un LR 2017. gada pārskatus

31.05.2018 17:19
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 31. maija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) un VSIA „Latvijas Televīzija" (LTV) 2017. gada pārskatus. Abiem sabiedriskajiem medijiem 2017. gadā kopumā ir izdevies izpildīt tiem izvirzītos uzdevumus.

Latvijas Radio

Latvijas Radio 2017.gadā turpināja pildīt sabiedriskā medija uzdevumu – stiprināt Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, nacionālo identitāti, saliedētību un sabiedrības uzrunāšanu ar LR piedāvāto saturu.

LR neto apgrozījums 2017.gadā bija 9,17 miljonu eiro. Salīdzinot ar 2016.gadu kopējie ieņēmumi palielinājušies par 404 599 eiro. LR 2017. gadu noslēdza ar zaudējumiem 174 301 eiro, kurus lielā mērā ietekmēja uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem un debitoru parādi.

“Izvērtējot gada pārskatā sniegto informāciju, Padome uzdeva LR papildus izvērtēt starp LR un darbinieku arodbiedrību noslēgtā darba koplīguma atbilstību Darba likumam, kā arī izveidot komisiju, kuras uzdevums būtu izvērtēt neizmantotā atvaļinājuma uzkrājuma izveidošanos LR un tā radītās sekas” skaidroja atbildīgais par LR, Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Āboliņš.

2018.gadā LR turpinās attīstību ar mērķi palielināt piesaistīto auditoriju, realizējot plašu Latvijas simtgades programmu gan veidojot jaunus raidījumus, gan organizējot ārpus studijas pasākumus, pievēršot īpašu uzmanību Dziesmu un deju svētku procesa un svētku norises atspoguļojumam, gan veidojot oriģinālsaturu pirms svētkiem un svētku laikā, gan arī nodrošinot tiešraides no svētku koncertiem. LR arī aktīvi plāno pilnveidot darbību daudzplatformu formātā, lai palielinātu auditorijas skaitu digitālajā vidē.

Latvijas Televīzija

Kā liecina LTV skatītāju apmierinātības pētījums (Civitta) ar LTV piedāvāto saturu 2017.gadā bija apmierināti 73% pastāvīgo skatītāju. LTV1 2017. gadā ir bijis otrs skatītākais kanāls Latvijā,  auditoriju turpināja palielināt arī sabiedrisko mediju interneta portāls Lsm.lv. LTV galvenā prioritāte ir un paliek satura ražošana, pastiprinātu uzmanību 2017.gadā veltot informatīvi analītiskā un dokumentālā žanra attīstībai, kā arī komunikācijas stiprināšanai ar jaunāku auditoriju interneta platformās. LTV un Lsm.lv 2017.gadā aktīvi strādājis pie multimediālā satura un auditorijas iesaistes iespēju attīstības.

LTV neto apgrozījums 2017. gadā bija 18,32 miljoni eiro. LTV reklāmas ieņēmumi 2017. gadā ir 2,7 miljonu eiro. Kopumā LTV 2017. gadu ir noslēgusi ar 233 056 eiro zaudējumiem, ko radīja 2017.gadā pieņemtās izmaiņas uzņēmuma ienākumu nodokļa likumā.  

LTV būtiskus nākotnes izaicinājumus saskata saistībā ar novecojošu ražošanas tehnoloģiju nomaiņu, pāriešanu uz augstas izšķirtspējas (HD) apraidi, kā arī nekustamā īpašuma un ar to saistīto infrastruktūru uzturošo tehnoloģiju aizvietošana ar modernākiem risinājumiem.