Apstiprina LTV un LR gada pārskatus

26.05.2016 14:24
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. maija sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un VSIA „Latvijas Radio“ (LR) 2015. gada pārskatus. Abiem sabiedriskajiem medijiem 2015. gadā ir izdevies izpildīt tiem izvirzītos uzdevumus, kas skar auditorijas sasniegšanu un apmierinātību ar LTV un LR veidoto saturu.

LTV ar jaudīgu saturu piesaista auditoriju

 2015. gadā LTV1 ir bijis otrs skatītākais kanāls Latvijā ar 9,7% lielu skatīšanās laiku. Būtiski un iepriecinoši ir tas, ka izdevies palielināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļu LTV1 skatītāju auditorijā (vecuma grupa 35-64), tā augusi uz jaunākas auditorijas rēķina. Sabiedriskā labuma testa (LTV un LR zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījumu veica „GfK“) rezultāti apliecina, ka apmierinātības indekss ar LTV saturu saglabājies 75% līmenī (regulārie LTV skatītāji), bet uzticēšanās indekss LTV sasniedz 72% (regulārie LTV skatītāji).

 LTV 2015. gada laikā ir pilnveidojusi tās organizatorisko struktūru un programmu piedāvājumu ar mērķi uzlabot raidījumu kvalitāti sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Lai nodrošinātu LTV programmu pilnvērtīgu un kvalitatīvu sagatavošanu, 2014. gadā LTV uzsāka un 2015. gadā turpināja ilgtermiņa satura produktu plānošanu un realizāciju, kuri ēterā parādīsies šogad vai turpmākajos gados.

 Pildot sabiedriskā medija misiju, 2015. gadā LTV akcentu lika uz oriģinālraidījumu veidošanu, – sākot no Ziņu dienesta pētnieciskās žurnālistikas eksperimenta „Operācija „Bistro Frics““ līdz seriālam „Māja pie ezera.“

 Sekojot līdzi tehnoloģiju izraisītajām globālajām pārmaiņām mediju industrijā, LTV palielināja satura pieejamību, attīstot savu darbību interneta platformā gan ar aktīvu komunikāciju sociālajos tīklos, gan ieviešot sabiedrisko mediju atskaņotāju RE! (http://replay.lsm.lv/lv/), gan palielinot satura apjomu LSM.LV.

 Ievērojamais televīzijas un interneta satura apjoma pieaugums, kā arī daudzveidības un kvalitātes uzlabošanās atspoguļojas LTV finanšu pārskatā un rādītājos, proti, pērn par 1,3 miljoniem eiro (7,9%) ir pieaugušas pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. LTV pērn ir izdevies samazināt administrācijas izmaksas (par 4,9%), kas atspoguļo 2013. gadā aizsākto pārmaiņu rezultātu, gan arī efektivitātes uzlabošanu un prioritātes maiņu izmaksu struktūrā, proporcionāli vairāk līdzekļu atvēlot LTV pamatdarbībai, t.i. saturam televīzijā un internetā. 2015. gadu LTV ir noslēgusi ar zaudējumiem 1,19 miljonu eiro apmērā, kas veidojas gan ražošanas izmaksu pieauguma dēļ, gan arī tāpēc, ka daļa no pērn saražotā satura un (vai) iegādātajiem raidījumiem (licencēm) tiek demonstrēti šogad. 2015. gada zaudējumi nerada finanšu riskus veiksmīgai LTV darbības turpināšanai 2016. un turpmākajos gados, jo tie tiks segti no iepriekšējo periodu uzkrājumiem un 2013. gada peļņas.

 SIA „KPMG Baltics“ ir sniedzis atzinumu, ka LTV finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LTV finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā.

 LR – nozīmīgs sabiedriskās domas veidotājs

 Neraugoties uz mediju konverģences procesu rezultātā arvien pieaugošo konkurenci par klausītāju uzmanību, LR pērn ir izdevies panākt auditorijas pieaugumu līdz 643 tūkstošiem klausītāju (2014. gadā 632 tūkstoši, sezonāli izlīdzināts vidējais klausītāju skaits, TNS dati), nodrošinot 37,4% radio klausīšanās laika tirgus daļu (TNS, sezonāli izlīdzināti dati pārskata periodā). Klausītāji ir novērtējuši pārmaiņas, kas gada laikā veiktas LR veidotajā saturā – pēc “GfK” pētījuma rezultātiem apmierinātība ar LR saturu ir 86% to klausītāju vidū, kas klausās kādu no LR programmām vismaz reizi nedēļā, tāpat augsts ir kopējais uzticēšanās indekss LR – 82%.

 Latvijas Radio ir saglabājis nozīmīgu lomu Latvijas informatīvās telpas uzturēšanā un sabiedriskās domas veidošanā. Aptuveni puse (51%) no radio klausītājiem (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) klausās LR vismaz reizi nedēļā un vismaz katram trešajam (38%) radio klausītājam kāda no LR programmām ir iecienītākais radio, ko mēdz klausīties visbiežāk. Gada laikā augusi arī cittautiešu uzticēšanās LR veidotajam saturam.

 Paralēli satura ražošanai, LR pērn aktīvi piedalījās dažādu ārpusētera aktivitāšu organizēšanā, paplašinot auditorijas iesaistes iespējas un nodrošinot jauna, atvasināta satura radīšanu, kas izmantojams gan raidījumu veidošanai, gan multimediālam piedāvājumam digitālā vidē (raidījumu producēšana tiešraides vietās Rēzeknē un Daugavpilī,  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku studija pilsētvidē, sociālās atbildības kampaņa „Dod pieci!” u.c.).

 LR turpināja sabiedriskā medija īpašo uzdevumu runāt par tēmām, kas nepietiekami tiek atspoguļotas komerciālajos plašsaziņas līdzekļos. Kvalitatīvi un daudzpusīgi atainotas kultūras norises, pastāvīga vērība tika pievērsta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sabiedrības sociālajai un pilsoniskajai atbildībai, tāpat Latvijā nozīmīgu personību portretējumiem, latviešu autoru darbu iestudējumiem un atskaņojumiem. Pērn tika paplašināts pētniecisko un analītisko materiālu apjoms LR programmu saturā.

 LR neto apgrozījums 2015. gadā bija 8,87 miljoni eiro, valsts dotācija 2015. gadā veidoja 82% no LR neto apgrozījuma. LR ražošanas izmaksas salīdzinot ar 2014. gadu ir pieaugušas par 73 tūkstošiem eiro. LR 2015. gadu noslēgusi ar zaudējumiem 15,9 tūkstošu eiro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

 SIA “Deloitte Audits Latvia” ir sniedzis atzinumu, ka LR finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LR finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī.

 

 Apstiprina grozījumus apraides atļaujā un sabiedriskā pasūtījuma izpildi

 NEPLP 26. maijā apstiprināja grozījumus elektroniskā plašsaziņas līdzekļa SIA „Media 360“ izsniegtajā apraides atļaujā, nomainot programmas nosaukumu no „360TV Dinamo“ uz „360TV Maratons“.

 NEPLP apstiprināja komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „TV Latvija“ nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi 2016. gada aprīlī.