Apstiprina sabiedrisko pasūtījumu LTV, LR un LSM.lv

28.01.2016 15:18
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28. janvāra sēdē apstiprināja sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko 2016. gadā īstenos valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV), valsts SIA “Latvijas Radio” (LR), kā arī sabiedrisko mediju portāls LSM.lv.

Latvijas Televīzija

Saskaņā ar sabiedriskā pasūtījuma plānu 2016.gadam, LTV uzdevumi ir saglabāt LTV kanālu kopējo skatīšanās laika daļu lielāku par 16%; saglabāt LTV1 kanāla skatīšanās laika daļu auditorijā no 35-64 gadiem lielāku par 8%; nodrošināt interneta platformai LSM.lv vidējo mēneša unikālo apmeklētāju skaitu virs 220 tūkstošiem cilvēku; saglabāt LTV skatītāju apmierinātību ar satura kvalitāti virs 70% līmenī; nodrošināt LTV reklāmas ieņēmumu saglabāšanu 2015. gada līmenī.

LTV sabiedriskā pasūtījuma plānā norāda: “LTV, valsts simtgadei tuvojoties, ir nostiprinājusi pozīciju tirgū, jūtami palielinājusi Latvijā ražotā satura apjomu un kvalitāti, un izkopusi tēlu – tā ir atbildīga, uzticama un draudzīga televīzija, kas kalpo savam darba devējam – Latvijas sabiedrībai. Atbildība auditorijas priekšā ir turpmākās LTV attīstības stūrakmens. (..) “Valsts finansējums 2016. gadā ir par 1,78 mlj. EUR mazāka nekā 2014. gadā un par 0,34 mlj. EUR mazāka nekā 2015. gadā. Šāds finansējuma samazinājums nevar neatsaukties uz LTV veidotā oriģinālsatura apjomu, kas ar 3207 stundām 2016. gadā atgriezīsies 2014. gada līmenī un būs par 244 stundām vai 7% mazāks nekā 2015. gadā. Tomēr arī turpmāk LTV veidotā satura stūrakmeņi būs tādas vērtības kā radošums, analītiskā domāšana, klātbūtnes efekts un drosme. Šo raksturlielumu kombinācija ļaus Latvijas sabiedriskajai televīzijai turpināt būt par standartu noteicēju kvalitatīvai, sabiedrības interesēs balstītai žurnālistikai Latvijā.”

Vērtējot LTV satura budžeta plānoto izlietojumu, 27% plānots novirzīt ziņu raidījumiem, 18% - informatīvi analītiskajām programmām, 15% - sporta raidījumiem, 9% - kultūras raidījumiem, bet pārējo budžeta daļu izglītības un zinātnes raidījumiem, bērnu un pusaudžu programmām, izklaides raidījumiem, reliģiskas ievirzes raidījumiem, kā arī filmu slejām.

Latvijas Radio

LR sabiedriskā pasūtījuma plānā norāda, ka 2016.gadā turpinās pildīt sabiedriskā medija uzdevumu – stiprināt Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, nacionālo identitāti, saliedētību un sabiedrības uzrunāšanu ar LR piedāvāto saturu. Ņemot vērā sabiedriskā medija īpašo lomu un atbildību esošajā ģeopolitiskajā situācijā par īpaši nozīmīgu vērtējama ziņu un informatīvi analītiskās informācijas attīstība, kam tiks pievērsta īpaša uzmanība. LR apņemas paplašināt reģionālās informācijas apjomu, īpaši pievēršoties valsts austrumu reģionam.

Saskaņā ar LR sabiedrisko pasūtījumu šim gadam, LR veido radio programmas sešos kanālos, kuru pozicionējums ir:

Informatīvi analītiskas programmas:

  • Latvijas Radio 1 - informējoša, analizējoša, kompetenta programma visplašākai sabiedrībai, kas pievēršas arī tēmām, kuras neapskata vai nepietiekami atspoguļo komerciālās raidstacijas. Notikumi un aktuālākais Latvijā, Eiropā un pasaulē.
  • Latvijas Radio 4 (Doma laukums) - programma Latvijas krieviski runājošajai auditorijai, atvēlot vietu arī citu mazākumtautību raidījumiem. Latvijas notikumi un aktualitātes, Latvija pasaulē un pasaule Latvijā. Vērsta uz integrācijas veicināšanu un piederības sajūtas Latvijai veidošanu.

Mūzikas formāta programmas:

  • Latvijas Radio 2 - latviešu mūzikas programma („Dziesmas dzimtajā valodā”) ar tajā ietvertiem satura raidījumiem. Saturs - praktisks, dzīves kvalitāti veicinošs un izklaidējošs. Aktuālais Latvijā, Latvija pasaulē. Apliecina atbildību par līdzcilvēkiem, piederību latviskajai kultūras telpai, līdzdalību un sadarbību kopējo vērtību uzturēšanā.
  • Latvijas Radio 3 (Klasika) - kvalitatīva kultūras un klasiskās mūzikas programma izglītotai auditorijai ar atsevišķiem satura raidījumiem. Latviešu un pasaules mūzikas aptvērums. Padziļināts skats uz svarīgākajām kultūras un sabiedrības norisēm.
  • Latvijas Radio 5 (PIECI.LV) – multimediāla mūsdienu latviešu un ārzemju populārās mūzikas programma ar tajā ietvertiem satura raidījumiem. Aktīvs un dinamisks formāts, kas sniedz gan izklaidējošu saturu, gan izglītojošu informāciju.
  • Latvijas Radio 6 (Radio NABA) – brīva un atvērta formāta kvalitatīvas mūsdienu, tai skaitā alternatīvās, mūzikas un satura programma.

Apstiprinot LR sabiedrisko pasūtījumu šim gadam, NEPLP vienlaikus uzdeva LR līdz šā gada 15. martam iesniegt koncepciju par multimediālas programmas LR5 – Pieci.lv attīstību turpmākajiem gadiem.

LSM.lv

2015. gadā portāls LSM.lv ir uzrādījis labus izaugsmes rādītājus, veicinot LR un LTV sabiedriskā pasūtījuma mērķu izpildi digitālajā vidē. 2014. gada decembrī portālu mēneša laikā apmeklēja 194 tūkstoši lietotāju, bet 2015. gada decembrī šis skaitlis ir pieaudzis līdz 250 tūkstošiem lietotāju.

Atbilstoši sabiedriskajam pasūtījumam ir izveidotas stabili strādājošas angļu un krievu valodas redakcijas, līdz ar to nodrošinot LR un LTV ziņu digitālo pieejamību plašam interesentu lokam.

LSM.lv tiek attīstīts kā ziņu, analītikas un citu informatīvu žanru portāls, tā mērķa auditorijas ir:

  • Latvijas iedzīvotāji, kurus portāls uzrunā latviešu un krievu valodās, stiprinot Latvijas informatīvo telpu, akcentējot demokrātiskās vērtības, veicinot sabiedrības saliedētību.
  • No Latvijas emigrējušie pilsoņi, kurus portāls uzrunā latviešu un krievu valodās, tādējādi neļaujot zaudēt saiti ar Latviju un informējot par jaunākajām reemigrācijas iespējām.
  • Ārvalstu mediji un citas iestādes, kurām portāls sniedz nepastarpinātu objektīvu informāciju par notiekošo Latvijā angļu valodā.

LTV un LR sadarbības projekti

Starp projektiem, kas tiks īstenoti sadarbojoties LTV un LR, jāmin sabiedrisko mediju interneta portāls LSM.lv; jauniešu multimediju radio PIECI.LV (LR telpās tiks izveidota jauna multimediju satura studija, kas ļaus paplašināt multiplatforumu satura klāstu un nodrošināt arī raidījumu tiešraižu producēšanu); LTV un LR plāno sadarbība aktuālās informācijas raidījumu jomā; sadarbība kultūras raidījumu jomā (piemēram, kopīga sabiedrisko mediju gada izcilāko kultūras notikumu konkurss “1kg kultūras”); sadarbība labdarības akciju jomā (2015. gada decembrī Pieci.lv un LTV sadarbībā ar Ziedot.lv veiksmīgi sadarbojās labdarības akcijas "Dod pieci!" ietvaros. Veiksmīgo sadarbību šī projekta ietvaros plānots turpināt arī 2016. gadā. Tāpat, 2015. gadā Pieci.lv piedalījās LTV ilggadējā labdarības akcijā "Top Likteņdārzs!", arī šo sadarbību ir plānots turpināt 2016. gadā).