Darbu noslēdz LTV valdes locekļu atlases Nominācijas komisija

30.03.2016 13:22
Izdrukāt:

VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu kandidātu Nominācijas komisija ir apstiprinājusi pretendentus uz šā gada 24. februārī konkursā izsludinātajiem LTV valdes locekļu amatiem un iesniegusi ieteicamo pretendentu sarakstu Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP). Nominācijas komisijas ziņojumu NEPLP uzklausīs 31. marta Padomes sēdē.

„LTV valdes konkursā tika izveidota Nominācijas komisija, kura savu darbu ir pabeigusi, proti, no visiem konkursantiem tika izraudzīti amatam atbilstošākie. Diemžēl, konkursa norises noslēgumā medijos ir publiskoti konkursa dalībnieku vārdi, kas ir uzskatāms par likuma pārkāpumu, visticamāk, ar mērķi ietekmēt turpmāko NEPLP darbu un panākt konkrētu pretendentu iecelšanu LTV valdē. Es šo situāciju vērtēju kā spiediena izdarīšanu uz NEPL Padomes locekļiem,“ norāda NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Kārtība kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome“, Nominācijas komisija nodrošina, ka kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

Kā jau ziņots, NEPLP 24. februārī izsludināja konkursu uz diviem LTV valdes locekļu amatiem: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Nominācijas komisijas uzdevums bija izvērtēt LTV valdes kandidātus un izvirzīt kandidātus ievēlēšanai katra valdes locekļa amatā. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

LTV valdes locekļu konkursa Nominācijas komisijā ir iekļauti: NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja); NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska, Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders, Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Baiba Strautmane, LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis. Komisijā iekļauts arī neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne. Pēc konkursantu pieteikumu atvēršanas, atbilstoši MK noteikumos noteiktajam interešu konflikta ierobežojumam, LTV arodbiedrības pārstāvē tālākajā komisijas darbā piedalīties nevarēja.

Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada 2. aprīlī.