Informācija par NEPLP 27. aprīļa sēdi

27.04.2017 14:34
Izdrukāt:

Piešķir īstermiņa mazjaudas radio frekvenci

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 27. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atļaut izmantot īstermiņa mazjaudas frekvenci elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS „Radio SWH“ laika posmā no 2017. gada 13.-17. jūlijam ar mērķi veidot lokālu radio programmu „Positivus“ festivāla apmeklētājiem.

Groza instrukciju par pakalpojumu pēc pieprasījuma

NEPLP apstiprināja grozījumus Instrukcijā elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma pēc pieprasījuma kvalificēšanai. Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem (minētās instrukcijas 10. punkts, c. apakšpunkts), par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu pēc pieprasījuma uzskatāmi pakalpojumi, kuri pieejami interneta vietnēs vai izvēloties sevišķu televīzijas pieslēgumu, kas ļauj skatītājam raidījumus apskatīt to izvēlētā laikā.

Izbeidz administratīvo pārkāpumu lietas, izsaka aizrādījumus

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu un izteikt mutvārdu aizrādījumu kabeļoperatoram Inženierfirma SIA „Scintilla“ par divu TV programmu izplatīšanu bez NEPLP izsniegtas retranslācijas atļaujas. Iespējamais pārkāpums skāris salīdzinoši nelielu iedzīvotāju daļu (šī kabeļoperatora klientu skaits Viļānos ir aptuveni 400 cilvēku), iepriekš minētais kabeļoperators nav sodīts.

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par SIA „Autoradio Daugavpils“ programmā „Autoradio Daugavpils“ pārraidīta reklāmas klipa atbilstību Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) prasībām. Lietvedība izbeigta, ņemot vērā, ka likuma pārkāpums nav konstatēts.

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par AS „Super FM“ programmā pārraidīta raidījuma (2016. gada augustā un septembrī) atbilstību EPLL prasībām. Lietvedība izbeigta, ņemot vērā, ka likuma pārkāpums nav konstatēts.

NEPLP pieņēma lēmumu izbeigt administratīvā pārkāpuma lietu un izteikt mutvārdu aizrādījumu AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija“ par televīzijas veikala skatloga ievietošanu programmā „Kanāls 2“ (2016. gada novembrī un decembrī), nenorādot to, ka tiek izplatīts televīzijas veikala skatlogs visā tā izplatīšanas laikā. Izvērtējot konstatēto pārkāpumu, NEPLP konstatē, ka pārkāpums ir maznozīmīgs. Iepriekš šāda veida pārkāpumi LNT darbībā nav konstatēti, šobrīd minētais pārkāpums ir novērsts.