Informācija par NEPLP sēdi 1.novembrī

02.11.2018 09:35
Izdrukāt:

Piemēro sodus par administratīvajiem pārkāpumiem

1.novembra NEPLP sēdē tika pieņemts lēmums sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” (PBK), piemērojot naudas sodu 5000 eiro apmērā, par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 29.panta 1.daļā noteiktā regulējuma pārkāpumiem. Pārbaudot “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” programmu, NEPLP Monitoringa nodaļa konstatēja, ka PBK nav iesniedzis Padomes pieprasīto programmas “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” atsevišķu ierakstu kopiju ar pirmo celiņu latviešu valodā un atsevišķu ierakstu kopiju ar otro celiņu krievu valodā par laika posmu no 2018.gada 23.aprīļa līdz 29.aprīlim.

Sēdē arī tika pieņemts lēmums izbeigt ierosināto administratīvā pārkāpuma lietu pret SIA “Telenet”.

Uzklausa konkursa pretendentu

Sēdē tika uzklausīts vienīgais pretendents konkursā par „Par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu nacionālajam komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, raidījumu veidošanai par aktīvu dzīvesveidu 2019.gadā”. Kā jau iepriekš ziņots, minētajā konkursā NEPLP saņēmusi vienu pieteikumu, kuru iesniedzis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis SIA “4.vara”. Lēmums par konkursa uzvarētāju tiks pieņemts ne vēlāk kā līdz šā gada 30.novembrim. Sabiedriskā pasūtījuma raidījumi tiks veidoti pārraidīšanai nacionālā komerciālā televīzijas programmā, bezmaksas zemes apraidē ciparu formātā visā Latvijas teritorijā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Izskata sabiedrisko mediju iesniegtos sabiedriskā pasūtījuma plānus 2019.gadam

NEPLP uzklausīja valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un „Latvijas Radio“ (LR) vadības pārstāvju ziņojumus par 2019. gada LTV, LR un LSM.lv sabiedriskā pasūtījuma plānu izstrādes gaitu un vienojās par nepieciešamajiem papildinājumiem plānu projektos. Paredzams, ka Sabiedriskā pasūtījuma plāni 2019.gadam tiks apstiprināti gada nogalē, pēc 2019.gada valsts budžeta pieņemšanas.

Kā top sabiedriskā pasūtījuma plāns?

Vispirms NEPLP apstiprina vadlīnijas sabiedriskā pasūtījuma plāna sastādīšanai 3 gadu periodam un uzdevumus sekojošajam kalendārajam gadam → Vadlīnijas tiek iesniegtas SKP → SKP sniedz savus ieteikumus NEPLP, kas papildina vadlīnijas un iesniedz tās sabiedriskajiem medijiem → Mediji, ņemot vērā vadlīnijas, sagatavo pirmo sabiedriskā pasūtījuma plāna projektu un iesniedz to NEPLP, kas savukārt plānu nodod izskatīšanai SKP → Projektu kopā ar SKP ieteikumiem vērtē NEPLP → Mediji pievieno projektam budžeta sadaļu → Sabiedrisko pasūtījumu apstiprina NEPLP un publicē savā mājaslapā internetā.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

NEPLP apstiprināja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Valmieras TV” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildei 2018.gada trešajā ceturksnī. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros SIA “Valmieras TV” kopā ar sadarbības partneriem sagatavojusi un pārraidījusi, novadu ziņu sižetus vairāk nekā 800 minūšu garumā. Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, realizētie darbi kopumā tiks kompensēti 61 763,59 eiro apmērā.

Iekļauj jaunu programmu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā

NEPLP apstiprināja populārzinātniskās televīzijas programmas “RTG HD” iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā.