Informācija par NEPLP sēdi 10. novembrī

10.11.2016 13:15
Izdrukāt:

Apstiprina instrukcijas par reklāmas apjomu komercmedijos un pakalpojumiem pēc pieprasījuma

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 10. novembra sēdē apstiprināja NEPLP instrukciju par reklāmas un televīzijas vai radio veikala apjoma aprēķināšanu komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotajos raidījumos. Instrukcija atspoguļo NEPLP viedokli par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) piemērošanu, aprēķinot reklāmas un TV vai radio veikala apjomu raidstundā komercmedijos, kuri veido raidījumus sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Atbilstoši EPLL nosacījumiem, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušos raidījumos komercmedijos reklāmas apjoms nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā raidstundas apjoma.

Ar nolikumu var iepazīties šeit.

NEPLP apstiprināja instrukciju elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma pēc pieprasījuma klasificēšanai. Ņemot vērā, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi pēc pieprasījuma ir tehnoloģiski jauns pakalpojuma veids, NEPLP izdevusi instrukciju, lai veicinātu vienotu izpratni par normatīvo aktu piemērošanu šajā jomā.

Ar nolikumu var iepazīties šeit.

Apstiprina granta piešķiršanu mediju lietotprasmes veicināšanai

NEPLP 10. novembra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) iniciatīvu par līguma parakstīšanu starp LR un Britu Padomi Latvijā par granta saņemšanu 25 120 eiro apmērā. Grants paredzēts radio programmu par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi veidošanai.

Radio TEV soda par administratīvo pārkāpumu

NEPLP 10. novembra sēdē pieņēma lēmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Mans Radio“ par reklāmas izplatīšanu ārpus reklāmas blokiem programmā „Radio TEV“ (kopumā konstatētas 47 epizodes, kurās reklāma izplatīta ārpus reklāmas blokiem). Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis reklāmu izplatījis konkursa laikā, tādā veidā pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL) noteikto reklāmas izvietošanas kārtību. NEPLP savā lēmumā konstatē, ka „Mans Radio“ pārkāpis EPLL 35. panta trīspadsmito daļu un izdarījis administratīvo pārkāpumu, pārkāpjot noteikto kārtību reklāmas izplatīšanā. Atbildība par šādu pārkāpumu paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 pantā.