Informācija par NEPLP sēdi 11. februārī

11.02.2016 15:39
Izdrukāt:

LSM.lv pārvaldi īstenos LTV

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 11. februāra sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) un VSIA “Latvijas Radio” (LR) valdes vienošanos, kas paredz, ka LTV un LR vienotā ziņu portāla LSM.lv administratīvo un finanšu pārvaldi īsteno LTV.

Šī lēmuma izpildei NEPLP vērsīsies Finanšu ministrijā ar apropriācijas lūgumu par valsts dotācijas līdzekļu 142 568 eiro apmērā pārcelšanu no LR budžeta uz LTV budžetu, kas nepieciešams LSM.lv funkciju nodrošināšanai. LTV un LR valdēm uzdots iesniegt NEPLP LSM.lv darbinieku struktūras un darba attiecību izmaiņu plānu.

Organizējot LSM.lv saturisko darbību, plānojot LSM.lv attīstību un stratēģiskos jautājumus, LTV un LR valdēm uzdots ievērot sekojošus principus, nepieciešamības gadījumā pārskatot savstarpējās sadarbības līgumu:

  • LSM.lv ir LTV un LR kopīga platforma, kura piedāvā interneta lietotājiem sabiedrisko mediju (LTV un LR) veidoto saturu dažādās interneta platformās – audio, video, teksta un vizuālajā formā;
  • LSM.lv ir primārā un prioritārā vieta LTV un LR saturam internetā. LSM.lv ir arī prioritārā platforma LTV un LR saražotajam papildu saturam, kurš nav raidīts – izplatīts publiskai uztveršanai;
  • LSM.lv saturiski tiek organizēts kā daļa no LTV un LR sabiedriskā pasūtījuma. Tas sevī ietver gan redakcionālo, gan marketinga gan arī tehnoloģisko vienotību ar attiecīgajām LTV un LR struktūrvienībām un resursiem.

Atbalsta LR pieprasījumu par papildu finansējumu Olimpiskajām spēlēm

NEPLP atbalstīja valsts SIA „Latvijas Radio“ pieprasījumu par papildu finansējuma pieprasījumu 35 tūkstošu eiro apmērā XXXI Vasaras Olimpisko spēļu Riodažaneiro atspoguļošanai radio programmās. Finansējums paredzēts radio raidījumu veidošanai gan pirms olimpiādes, gan tās laikā un pēc spēļu noslēguma.

Izvērtēs LTV valdes darbu

NEPLP pieņēma lēmumu veikt valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu Ivara Beltes, Sergeja Ņesterova un Māra Skujiņa darbības izvērtējumu. Saskaņā ar NEPLP lēmumu, līdz šā gada 24. februārim:

  • tiks veikta LTV finanšu rādītāju analīze, t.sk. pārbaudot naudas plūsmas atbilstību plānam, peļņas un zaudējumu aprēķinu u.c. informāciju (veiks LTV revīzijas komisija);
  • tiks izvērtēts valdes locekļu pilnvaru termiņā paveiktais sabiedriskā pasūtījumā plānošanā un izpildē atbilstoši NEPLP izvirzītajiem uzstādījumiem (neatkarīgu ekspertīzi, balstoties uz LTV sabiedriskā pasūtījuma plāniem un to izpildi, LTV valdei izvirzītajiem mērķiem un to izpildi, kā arī auditorijas pētījumiem, veiks Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks Dr.sc.comm. Jānis Buholcs);
  • NEPLP izbraukuma sēdē Latvijas Televīzijā š.g. 18. februārī uzklausīs LTV valdes locekļu atskaiti par paveikto aizvadīto trīs gadu laikā un atbildes uz LTV darbinieku jautājumiem.

LTV valdes locekļu darbības izvērtējumu NEPLP noslēgs 24. februāra padomes sēdē.

Apstiprina LTV budžetu

NEPLP apstiprināja LTV budžetu 2016. gadam. Dotācija no valsts budžeta LTV plānota 12,2 miljonu apmērā (samazinājums par 374 tūkstošiem eiro salīdzinot ar 2015. gadu), bet plānotie LTV pašas ieņēmumi pārsniedz 4 miljonus eiro. LTV izdevumi plānoti 16,7 miljonu eiro apmērā.

Pagarina apraides atļaujas, groza retranslācijas atļaujas

NEPLP pieņēma lēmumu atjaunot apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „TV3 Latvia“ programmas „TV3“ raidīšanai.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem SIA „LIVAS KTV“, SIA „Baltcom“, SIA „OSTKOM“ un SIA „OTTV“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.