Informācija par NEPLP sēdi 13. aprīlī

13.04.2017 15:51
Izdrukāt:

Ar likuma grozījumiem NEPLP veicina samērīgumu autortiesību maksājumu jomā 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 13. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojektam „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums“. Priekšlikumi paredz līdzsvarot autortiesību īpašnieku un izmantotāju intereses tarifu noteikšanas jomā. 

Priekšlikumi precizē to ieņēmumu bāzi, no kuras tiek noteikta autoratlīdzība, – šajā bāzē tiek iekļauti ieņēmumi, kas attiecas uz satura veidošanu, izmantojot autoru un izpildītāju mantiskās tiesības. Savukārt, šajā bāzē netiek iekļauti ieņēmumi, kas uz satura veidošanu neattiecas. Piemēram, ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, valsts subsīdijām un dotācijām citiem mērķiem (komunālie maksājumi, ieguldījumi ugunsdrošībā utml.). Šā brīža likuma izpratnē ieņēmumu bāzē, kas tiek izmantota autortiesību maksājumu noteikšanai, tiek iekļauti visi elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības ieņēmumi. 

NEPLP lūdz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju lemt par šo priekšlikumu turpmāko virzību. Saeimas noteiktais termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir 13. aprīlis. 

Lūdz iekļaut zemi LR pamatkapitālā, groza Radio TEV apraides atļauju 

NEPLP 13. aprīļa sēdē pieņēmuma lēmumu lūgt Ministru kabinetu atļaut Kultūras ministrijai ieguldīt VSIA „Latvijas Radio“ (LR) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu valsts īpašuma objektu – zemes vienību Doma laukumā 8 (zeme šobrīd ir Kultūras ministrijas valdījumā). 

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim „Radio TEV“ (SIA „Mans Radio“) izsniegtajā apraides atļaujā. Kā jau ziņots, NEPLP 30. martā pieņēma lēmumu atzīt „Radio TEV“ par uzvarētāju konkursā par brīvās frekvences piešķiršanu Kuldīgā 90,4 MHz frekvencē. Konkurss bija izsludināts elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem aptveršanas zonas palielināšanai Kuldīgā. 

Uzklausa Monitoringa centra atskaiti, apstiprina darbības plānu 

NEPLP 13. aprīļā sēdē apstiprināja NEPLP Monitoringa centra atskaiti par darbu 2017. gada pirmajā ceturksnī, kā arī apstiprināja Monitoringa centra darbības plānu šā gada otrajam ceturksnim. 

Monitoringa centrs 2017. gada pirmajos trīs mēnešos ir veicis radio un TV raidījumu monitoringu kopumā 1506 stundu apjomā, sagatavojot 96 pārbaudes un monitoringa ziņojumus. Šajā laikā konstatēti 7 dažāda veida pārkāpumi (administratīvie, reklāmas u.c.). Dažāda veida sankcijas pirmajā ceturksnī piemērotas Latvijas Radio 1 (mutvārdu aizrādījums par programmas veidošanas vispārīgo noteikumu pārkāpumu), „RīgaTV 24“ (izteikts mutvārdu pārkāpums par reklāmas apjoma pārkāpumu), „Radio SWH Plus“ (piemērots naudas sods 1500 eiro apmērā par reklāmas apjoma pārkāpumu). 

2017. gada pirmajā ceturksnī Monitoringa centrs turpināja veikt Krievijas Federācijā veidotu programmu pārbaudes.