Informācija par NEPLP sēdi 14. septembrī

14.09.2017 16:05
Izdrukāt:

Izskatīts LR revīzijas ziņojums

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14. septembra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Radio“ (LR) revīzijas komisijas ziņojumu par darbību pirmajā pusgadā.

NEPLP atgriež finansējumu valsts budžetā

AS “Radio SWH”, 6. jūlijā tika atzīta par uzvarētāju konkursā par tiesībām veidot multimediālās mūzikas platformu. Š.g. 30.augustā NEPLP saņēma AS “Radio SWH” iesniegumu, ar kuru  konkursa uzvarētājs neatkarīgu iemeslu dēļ atsakās no savām tiesībām slēgt līgumu. AS “Radio SWH” noradīja, ka galvenais atteikuma iemesls ir lielie autoratlīdzību maksājumi, kas trīs gadu periodā "Radio SWH" būtu jāmaksā par paredzēto audio kanālu autortiesībām. Sēdē NEPLP apstiprināja lēmumu atmaksāt neizlietotos naudas līdzekļus 130 tūkstošu eiro apmērā valsts budžetā, kas tika piešķirti likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” ietvaros vienreizējam projektam “Multimediālās mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanai”.

Piemēro sodus par administratīvajiem pārkāpumiem

Pieņemts lēmums sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “EDAN”, piemērojot naudas sodu 2000 eiro apmērā. NEPLP konstatēja, ka SIA “EDAN” retranslējis programmu YUTV (ЮТВ) bez retranslācijas atļaujas, tādējādi pārkāpjot EPLL 19.panta pirmo daļu.

Pieņemts lēmums ar naudas sodu 500 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli AS „TV Latvija” (programma Rīga TV24) par pārmērīgu produktu izcelšanu raidījumā “La Dolce Vita. Ar Roberto”. NEPLP konstatēja EPLL 45. panta otrās daļas trešā punkta pārkāpumu.

Pieņemts lēmums administratīvi sodīt elektroniskos plašsaziņas līdzekļus SIA “Dautkom” (programma “Dautkom”) un SIA „Skaņas atbalss“ (programma “Alise Plus TV”) par apraides atļaujas darbības pamatnosacījumu neievērošanu. SIA “Dautkom” tika piemērots administratīvais sods – naudas sods 2500 eiro apmērā un SIA “Skaņas atbalss” piemērots administratīvais sods – naudas sods 7000 eiro apmērā. NEPLP konstatēja EPLL 24. panta trešās daļas pārkāpumu par valsts valodas proporcijas neievērošanu.

Apstiprina grozījumus LR apraides atļaujā

NEPLP sēdē apstiprināja grozījumus VSIA „Latvijas Radio“ (LR) programmas LR1 izsniegtajā apraides atļaujā Nr.RA-028/1. Apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos iekļāva informāciju, ka LR1 frekvencēs Rēzeknē 107,5 MHz, Daugavpilī 90,6 MHz, Dagdā 102,6 MHz un Piedrujā 87,6 MHz reizi nedēļā piektdienās no plkst.15.05 līdz 16.00 tiek raidīta VSIA “Latvijas Radio” Latgales multimediju studijas veidota īpaša programma Latgales reģionam.