Informācija par NEPLP sēdi 16. martā

16.03.2016 16:08
Izdrukāt:

Administratīvi soda LTV, LR, SWH un Voxell

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 16. marta sēdē par konstatētajiem pārkāpumiem uzlika administratīvos sodus VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV), AS „Radio SWH“, SIA „Voxell Baltic“ un VSIA „Latvijas Radio“ (LR).

Pārbaudot programmas LTV1 ierakstus 2015. gada oktobrī, novembrī un decembrī, NEPLP konstatēja, ka programmā vairākkārt pārkāpts reklāmas apjoma ierobežojums vienā raidstundā (konstatēti pieci šādi pārkāpumi). Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (EPLL) nosaka, ka sabiedriskajiem medijiem reklāmas apjoms nedrīkst pārsniegt 10% katrā raidstundā (t.i. 6 minūtes stundā). Ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt LTV administratīvo sodu – naudas sodu 700 eiro apmērā.

Pārbaudot AS „Radio SWH“ programmas „Radio SWH Gold“ ierakstus no 2015. gada 28. septembra līdz 4. oktobrim, NEPLP konstatēja, ka programmā ir pārkāpti „Radio SWH Gold“ apraides atļaujas pamatnosacījumi (programma 100% jāveido latviešu valodā, taču tajā tika pārraidītas ziņas krievu valodā). „Radio SWH“ atzīst programmas apraides atļaujas pārkāpumu. Ņemot vērā minētos pārkāpumus, NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt AS „Radio SWH“ administratīvo sodu – naudas sodu 500 eiro apmērā.

Pārbaudot AS „Radio SWH“ programmas „Radio SWH“ ierakstus 2015. gada novembrī, NEPLP konstatēja ilgstošas reklāmas (reklāmas sižets, kas pārsniedz 90 sekundes) izvietojumus, kas nav atdalīti no pārējās programmas likumā noteiktajā kārtībā, tā, lai klausītāji pilnībā un nepārprotami atpazītu ilgstošu reklāmu. Par konstatētajiem pārkāpumiem, NEPLP pieņēma lēmumu izteikt AS „Radio SWH“ brīdinājumu.

Pārbaudot SIA „Voxell Baltic“ programmas „Multimania“ ierakstus no 2015. gada 27. jūlija līdz 2. augustam, NEPLP konstatēja, ka programma pilnībā tiek demonstrēta svešvalodā. Ņemot vērā, ka SIA „Voxell Baltic“ apraides atļaujā noteikts, ka 70% no nedēļas raidlaika jānodrošina latviešu valodā, bet 30% - svešvalodās, NEPLP konstatēja EPLL pārkāpumu. SIA „Voxell Baltic“ pārstāvis Arnis Kuprišs sēdē atzina programmā pieļauto pārkāpumu un norādīja, ka galvenā TV kanāla auditorija ir NVS valstis (aptuveni 12 miljoni mājsaimniecību). Uzņēmums ir apņēmies Latvijā tirgū nodrošināt apraides atļaujā noteikto valodas proporciju. NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt SIA „Voxell Baltic“ administratīvo sodu – naudas sodu 1000 eiro apmērā, kā arī vienojās noslēgt administratīvo līgumu ar SIA „Voxell Baltic“ par minētā pārkāpuma novēršanu.

Pārbaudot LR programmas „Latvijas Radio 2“ 2015. gada 13. oktobra ierakstus, NEPLP konstatēja, ka raidījumā „Autodroms“ tiek popularizēts viens konkrēts uzņēmums, proti, tiek detalizēti aprakstīta uzņēmuma darbība, vairākkārt pieminēts tā nosaukums, uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, akcijas. Paziņojums nav nepārprotami nodalīts no citām programmas daļām. LR savos paskaidrojumos atzīst, ka minētā intervija satur reklāmas pazīmes, kas uzskatāms par darba un disciplīnas un LR normatīvo aktu pārkāpuma, taču LR rīcībā nav informācijas, ka šī būtu bijusi iecerēta kā reklāma un LR nepiekrīt tam, ka intervija būtu kvalificējama kā slēpts audio komerciāls paziņojums. LR informē, ka civiltiesiskās attiecības ar attiecīgā raidījuma autoru ir pārtrauktas. Par slēpta audio komerciāla paziņojuma izplatīšanu NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt LR administratīvo sodu – naudas sodu 700 eiro apmērā.

Groza retranslācijas un apraides atļaujas

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „M.L.Grupa“ izsniegtajā apraides atļaujā programmas „Ģimenes TV“ raidīšanai.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Kopideja“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā.

NEPLP anulēja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Multitone Balt“ izsniegto retranslācijas atļauju.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „Infonet Sistēmas“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi februārī

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “4.vara” (programma „Sportacentrs.com TV“) sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada februārī.  Saskaņā ar iesniegto tāmi un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu februārī realizētie darbi tiks kompensēti 35 546 eiro apmērā.

NEPLP apstiprināja daļu no sabiedriskā pasūtījuma, ko februārī izpildījis elektroniskais plašsaziņas līdzeklis AS “TV Latvija” (programma “Rīga TV24”). NEPLP apstiprināja izpildītos darbus 9 925 eiro apmērā, kā arī nolēma kompensēt izmaksas 13 452 eiro apmērā par dokumentālās filmas „Okupācijas muzejs“ sagatavošanu.