Informācija par NEPLP sēdi 19. janvārī

19.01.2017 14:02
Izdrukāt:

Lemj par radio frekvencēm Kuldīgā un Valmierā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 19. janvāra sēdē noteica, ka radio frekvence Kuldīgā 90,4 MHz frekvencē tiek izmantota nacionālo vai reģionālo komerciālo vai nekomerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas aptveršanas zonas palielināšanai. Pretendentiem pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz šā gada 20. februārim. 

NEPLP pieņēma lēmumu izsludināt konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciālas vai nekomerciālas radio programmas veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē latviešu valodā. Pretendentiem pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz šā gada 20. februārim, to izvērtēšanu NEPLP veiks līdz 20. aprīlim.

Apstiprina LR darbības stratēģiju līdz 2019. gadam

NEPLP 19. janvāra sēdē konceptuāli apstiprināja VSIA “Latvijas Radio” (LR) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam, kas atzinuma sniegšanai tiks nosūtīta Pārresoru koordinācijas centram. Sākotnējais šī dokumenta iesniegšanas termiņš LR bija noteikts 2016. gada 29. aprīlī, šis termiņš vairākas reizes tika pagarināts. Vēstuli no LR ar priekšlikumiem vidēja termiņa stratēģijai NEPLP saņēma 2016. gada 3. oktobrī. Izskatot dokumentu, NEPLP lūdza LR stratēģiju papildināt un precizēt līdz 2016. gada 14. novembrim (vēstule LR tika nosūtīta 14. oktobrī). Precizēto dokumenta versiju NEPLP saņēma 30. novembrī, dokuments tika vērtēts NEPLP sēdē 22. decembrī. Pēc iepazīšanās ar sagatavoto dokumentu, NEPLP lūdza LR veikt stratēģijā precizējumus, nosakot termiņu šī dokumenta iesniegšanai līdz 2017. gada 5. janvārim.

Saskaņā ar stratēģijā ietvertajiem LR darbības stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņā LR ir jāsaglabā un jānostiprina informācijas līdera loma Latvijas informācijas telpā, kā arī jāveido LR kā labi pārvaldītu organizāciju, kas savā darbā izmanto jaunākos tehnoloģiskos risinājumus, spēj operatīvi reaģēt uz izmaiņām mediju vidē un mediju satura izmantošanas ieradumos, racionāli un efektīvi izmanto pieejamos resursus.

Apstiprina un veic izmaiņas apraides atļaujās

NEPLP apstiprināja apraides atļauju SIA „Autoradio Rēzekne“ programmas „Autoradio Rēzekne“ raidīšanai. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Rietumu Radio“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Rietumu Radio“), SIA „Radio Skonto“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Radio Skonto 107,2“), SIA „Radio Media Centrs“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „1.Biznesa Radio Liepāja“), SIA „1.business radio“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „1.Biznesa Radio“), SIA „Vārds & Co“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Latvijas Kristīgais Radio“) un SIA „RNI Radio“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Radio Merkurs“).

Papildina retranslējamo TV programmu sarakstu

NEPLP pieņēma lēmumu iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā TV programmas “Current Time”, “TV 1000 Comedy” un “Kidzone Plus”.

NEPLP vērš kabeļoperatoru uzmanību uz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma nosacījumiem, kas paredz priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās. Likuma 13. pants nosaka: “Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuri nodrošina ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu retranslāciju Latvijā, līgumā ar attiecīgo ārvalstu elektronisko plašsaziņas līdzekli paredz noteikumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām."