Informācija par NEPLP sēdi 2. jūnijā

02.06.2016 14:41
Izdrukāt:

Piemēro sodus par pārkāpumiem radio un TV programmās

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 2. jūnija sēdē pieņēma lēmumu izteikt aizrādījumu SIA „Mans Radio“ par komerciāla rakstura paziņojumu izplatīšanu radio programmā „Radio TEV“ nenodalot komerciāla rakstura paziņojumus no ziņām likumā noteiktajā kārtībā. Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, NEPLP konstatēja, ka radio programmā iekļauta informācija par aktualitātēm Kocēnu novadā un noslēgumā atskaņots paziņojums: „Kocēnu novada aktualitātes sadarbībā ar Kocēnu novada domi.“

NEPLP aicina elektroniskos plašsaziņas līdzekļus ievērot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikto, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, objektīvi, veicinot viedokļu apmaiņu, un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. Saskaņā ar likumu, informācijas izvietošana raidījumos nav atlīdzināma. Jebkuras informācijas, sižeta, komentāra, apskata, ziņu iekļaušana vai dalībnieka uzaicināšana piedalīties raidījumā, saņemot par to atlīdzību, uzskatāma par audio vai audiovizuālu komerciālu paziņojumu.

NEPLP 2. jūnija sēdē pieņēma lēmumu sodīt SIA “Best4Sport” par pārkāpumiem programmā “Best4Sport TV”, kurā tiek reklamēti “OlyBet” un “OPTIBET” sporta bāri. Izskatot divas reklāmas pārkāpuma lietas, NEPLP konstatēja aizliegtu komerciālu paziņojumu (netiešu azartspēļu reklāmas) izplatīšanu, pārkāpjot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, Azartspēļu un izložu likumu (tajā noteikts, ka azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām) un Reklāmas likumu.

Abos gadījumos NEPLP piemēroja administratīvo sodu – naudas sodu 2000 eiro apmērā, jo minēto sporta bāru vizuālā identitāte praktiski neatšķiras no azartspēļu rīkotāju vizuālās identitātes (“OlyBet” un “OPTIBET”). NEPLP konstatē, ka popularizējot abus minēto sporta bāru pakalpojumus, netieši tiek popularizēti arī azartspēļu pakalpojumi.

Paplašina radio aptveršanas zonu, groza retranslācijas atļauju

NEPLP pieņēma lēmumu paplašināt AS “Radio SWH” aptveršanas zonu Pāvilostā 99,7 MHz frekvencē programmas “Radio SWH” raidīšanai.

NEPLP apstiprināja grozījumus elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA “Lattelecom” izsniegtās retranslācijas atļaujas pielikumā, iekļaujot jaunas programmas retranslējamo programmu sarakstā.