Informācija par NEPLP sēdi 21. aprīlī

21.04.2016 14:35
Izdrukāt:

Izsludina konkursu uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21. aprīļa sēdē izsludināja konkursu uz VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursa dalībniekiem savi pieteikumi NEPLP jāiesniedz līdz 9. maijam, to izvērtēšanu līdz 25. maijam veiks šī amata kandidātu nominācijas komisija. Konkursantiem izvirzītās prasības fiksētas konkursa nolikumā.

14. aprīlī NEPLP izveidoja LTV valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisiju. Tajā iekļauti:

  • NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja);
  • NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle);
  • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);
  • LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis);
  • Latvijas Ekonomikas attīstības foruma biedrs Ģirts Bērziņš (komisijas loceklis).

Komisijā iekļauti arī novērotāji ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne-Ķīle un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.

Šodien izsludinātais ir atkārtots konkurss uz šo LTV valdes locekļa amatu. Saskaņā ar iepriekšējās nominācijas komisijas ziņojumu, konkursam uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos bija pieteikušies divi pretendenti. Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijām, nominācijas komisija nolēma uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos nevirzīt nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rīkot atkārtotu konkursu.

24. februāra sēdē NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem. NEPLP 5. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atzīt Sergeju Ņesterovu par konkursa uzvarētāju uz LTV valdes locekļu amatu programmu attīstības jautājumos.

Administratīvi soda "TV Serviss"

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „TV Serviss“ par informācijas nesniegšanu - TV programmu nelikumīgu retranslēšanu (iesniegumus par programmu retranslāciju bez attiecīgu līgumu noslēgšanas no SIA „TV3 Latvia“ un SIA „Latvijas Neatkarīgā televīzija“ NEPLP saņēma 2015. gada vasarā). Uz NEPLP pieprasījumiem skaidrot šo situāciju, kā arī uz pieprasījumiem sniegt ziņas par aktuālo retranslējamo programmu sarakstu, SIA „TV Serviss“ atbildi nesniedza. Par konstatētajiem pārkāpumiem NEPLP pieņēma lēmumu uzlikt SIA „TV Serviss“ administratīvo sodu – naudas sodu 10 tūkstošu eiro apmērā.

Izsludina konkursu radio programmas veidošanai Liepājā

NEPLP pieņēma lēmumu izsludināt konkursu par apraides tiesību piešķiršanu komerciāla elektroniskā plašsaziņas darbībai vietējās radio programmas veidošanai Liepājā 95,6 MHz frekvencē. Konkursa mērķis ir īstenot Elektronisko plašsaziņās līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2012. – 2017. gadam  un veicināt tādu elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kuru darbības pamatnosacījumi paredz Latvijā veidotu programmu nodrošināšanu latviešu valodā.

Konkursantiem izvirzītas prasības veidot informatīvi izklaidējošu programmu latviešu valodā, vismaz 90 minūtes nedēļas raidlaika atvēlot vietējām un reģionālām ziņām. Iesniegumi konkursā jāiesniedz līdz 20. maijam, pieteikumu izvērtēšanu NEPLP veiks ne vēlāk kā līdz 21. jūlijam.

Groza radio apraides atļaujas

NEPLP pieņēma lēmumu apvienot SIA „Krievu Hītu Radio“ izsniegtās apraides atļaujas vienā apraides atļaujā programmas „Krievijas Hītu radio“ raidīšanai. NEPLP apstiprināja grozījumus radiostacijai izsniegtajā apraides atļaujā, nosakot programmas skanējumu 100% svešvalodā, kā arī nosakot, ka oriģinālraidījumu apjoms nedēļas raidlaikā ir vismaz 90%.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Solergo“ izsniegtajā apraides atļaujā programmas „Capital FM“ raidīšanai.

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt AS „Radio SWH“ nacionālā tīkla paplašināšanu, nosakot, ka nacionālā tīkla paplašināšana programmai „Radio SWH Plus“ iespējama izmantojot frekvenci 97,9 MHz Lielvārdē.

NEPLP pieņēma lēmumu atbalstīt SIA „Mans Radio“ (programma „Radio TEV“) reģionālā tīkla paplašināšanu, nosakot, ka reģionālā tīkla paplašināšana iespējama izmantojot frekvenci 88,9 MHz Liepājā.