Informācija par NEPLP sēdi 22. decembrī

22.12.2016 13:54
Izdrukāt:

Apstiprina ziņojumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. decembra sēdē apstiprināja NEPLP Revīzijas komisijas ziņojumu par sabiedriskā pasūtījuma izpildi komercmedijos šā gada trīs ceturkšņos. Ziņojumā tika izvērtēti „Studija 3KM“, „Alise Plus“, „Dautkom TV“, „Ef-Ei“, „IMLO Lat-Ireland“, „Latgales Reģionālā televīzija“, „Lietišķā Latgale“, „Radio SWH“, „Skrundas TV“, „TV studija Spektrs“ un „Valmieras TV“ sabiedriskā pasūtījuma izpildes finanšu rezultāti 2016. gada deviņos mēnešos.

Saskaņā ar ziņojumu, 2016. gadā komercmediji veido:

  • ziņu sižetus “Latvijas Televīzijai” par aktuālām norisēm Latgalē („Latgales Reģionālā televīzija“, „Skrundas TV“, „TV studija Spektrs“, „Valmieras TV“ līdz 30. septembrim kopumā izveidojušas 902 sižetus);
  • sižetus sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas pasākumu ietvaros, iesaistot Latgales reģiona pārstāvjus kā mediju satura veidotājus un izplatītājus („Lietišķā Latgale“ un „Studija 3KM“ kopumā izveidojušas 67 raidījumus);
  • radio programmas un raidījumus krievu valodā Latgales medijos („Ef-Ei“, „Alise Plus“, „Radio SWH“ izveidojušas kopumā 323 raidījumus);
  • TV sižetus un raidījumus krievu valodā Latgales medijos („Dautkom TV“ izveidojusi 13 raidījumus);
  • TV sižetus un raidījumus par aktualitātēm diasporas mītnes zemēs nolūkā padarīt tos pieejamus diasporai un Latvijas sabiedrībai („IMLO Lat-Ireland“ līdz oktobrim ir izveidojusi četrus raidījumus).

Soda par pārkāpumiem radio un TV programmās

NEPLP 22. decembra sēdē pieņēma lēmumu ar naudas sodu 1000 eiro apmērā sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA „Radio Rēzekne“. Sods piemērots par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktā reklāmas apjoma raidstundā pārkāpumiem, kas konstatēti vairākos apmaksātos raidījumos “Rēzeknes pilsētas ziņas” un “Vārds priekšsēdētājam” šā gada aprīlī. Likums nosaka, ka reklāmai atvēlētais laiks radio programmās katrā raidstundā nedrīkst pārsniegt 20 procentus (sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotajos raidījumos – 10 procentus).

NEPLP pieņēma lēmumu ar naudas sodu 2000 eiro apmērā sodīt SIA “Voxell Baltic” par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un apraides atļaujas pārkāpumiem, nenodrošinot latviešu valodas apjomu programmā “Multimania” 70% apjomā (atbilstoši apraides atļaujas darbības pamatnosacījumiem). Pārkāpumi konstatēti no šā gada 18. līdz 24. jūlijam.

Apstiprina Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma izpildi novembrī

NEPLP 22. decembra sēdē apstiprināja televīzijas Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) saistību izpildi šā gada novembrī. NEPLP iepazinās ar televīzijas iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Sabiedriskā pasūtījuma ietvaros Sportacentrs.com TV novembrī pārraidīja 22 tiešraides no dažādiem sporta pasākumiem (sabiedriskā pasūtījuma apjoms – 30 520 eiro).

Palielina LTV valdes atlīdzību

NEPLP 22. decembra sēdē pieņēma lēmumu no 2017. gada 1. februāra par 25% palielināt vienoto mēneša atlīdzības apmēru valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļiem. Šāds lēmums pieņemts balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem „Par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru“. Papildu budžets šim mērķim nebūs nepieciešams.

Lemjot par LTV atalgojumu, NEPLP vadījās no MK noteikumiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, kas paredz pārskatīt valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzību, ņemot vērā atalgojumu, ko saņem līdzīgu kapitālsabiedrību valdes locekļi. Saskaņā ar SIA „Fontes Vadības konsultācijas“ 2016. gadā veikto pētījumu par valdes locekļu atalgojumu Latvijā („Top Executive Compensation Survey“), pašreizējā LTV valdes locekļu atlīdzība ir aptuveni 45% līmenī no vidējā vadošu darbinieku atalgojuma līdzīga izmēra uzņēmumos.

NEPLP un LTV valdes locekļu noslēgtajos darba līgumos noteikts, ka atalgojuma līmenis tiek pārskatīts vienu reizi gadā, ņemot vērā likumu izmaiņas, kas regulē atalgojuma līmeni.