Informācija par NEPLP sēdi 22. oktobrī

22.10.2015 14:06
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. oktobra sēdē apstiprināja nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, veidošanas kārtību un vērtēšanas principiem. Nolikums nosaka kārtību, kādā veidojama sabiedriskā pasūtījuma daļa komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās. Nolikumā noteikts, kāda informācija komercmedijiem jāietver konkursa pieteikumos, piedaloties konkursos par sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kā arī noteikti sabiedriskā pasūtījuma izpildes vērtēšanas principi.

NEPLP apstiprināja arī nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma daļas, kuru pilda komerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, izlietojuma principiem. Ar šo dokumentu tiek noteikti vienoti finanšu izlietojuma pārraudzības nosacījumi komercmedijiem, kas īsteno sabiedrisko pasūtījumu.

NEPLP 22. oktobra sēdē apstiprināja komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem SIA “Vidzemes televīzija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada septembrī 27 506 eiro apmērā. NEPLP apstiprināja arī papildu izmaksas 7341 eiro apmērā par raidījumu “Atvērti pasaulei” jauniešu auditorijai izveidošanu šā gada septembrī.

NEPLP apstiprināja komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzekļiem AS “TV Latvija” nodotā sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi šā gada septembrī 22 169 eiro apmērā.

NEPLP pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” (PBK) ar naudas sodu 700 eiro apmērā par programmā “Pirmais Baltijas Kanāls Igaunija” pieļautajiem pārkāpumiem. Pārbaudot “Pirmais Baltijas Kanāls Igaunija” programmu laika posmā no 2015.gada 11.maija līdz 17.maijam, NEPLP konstatēja, ka programmā izplatīti televīzijas veikala skatlogi, kuri nav likumā noteiktā kārtībā skaidri ar vizuāliem un akustiskiem līdzekļiem identificējami kā televīzijas veikala skatlogi (pārkāpta Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma43.panta pirmā daļa). NEPLP ir saņēmusi PBK paskaidrojumu, kurā televīzija atzīst administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.