Informācija par NEPLP sēdi 23. februārī

23.02.2017 17:13
Izdrukāt:

Uzdod LR iesniegt papildu dokumentus revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanai

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. februāra sēdē iepazinās ar VSIA „Latvijas Radio“ (LR) revīzijas komisijas ziņojumu par LR finansiālajiem rādītājiem, saimniecisko darbību un sabiedriskā pasūtījuma izpildi. Ziņojuma apstiprināšanai LR revīzijas komisijai ir nepieciešama papildu informācija, tāpēc LR vadībai lūgts skaidrot LR sabiedriskā pasūtījuma izpildes pa žanriem (tematikām) novirzes iemeslus; lūgts papildināt informāciju par sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas nostiprināšanas pasākumu īstenošanu; lūgts iesniegt apstiprinājumu tam, ka ir novērsti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudē konstatētie pārkāpumi; lūgts skaidrot, kādēļ apgrozāmo līdzekļu koeficients uz šā gada 1. janvāri ir 0,78, kas nozīmē, ka LR formāli nevar nosegt visus īstermiņa kreditoru parādus; kā arī – sagatavojot finansējuma pieprasījumus, LR lūgts sastādīt precīzas detalizēto aprēķinu tāmes un finansējumu izlietot saskaņā ar sastādītajām tāmēm.

Atver pretendentu pieteikumus par radio frekvencēm Bauskā un Valmierā

NEPLP 23. februāra sēdē atvēra pieteikumus uz izsludinātajiem radio frekvenču konkursiem Bauskā un Valmierā. Konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Bauskā 98,8 MHz frekvencē tika saņemti trīs pieteikumi, arī konkursā par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valmierā 98,8 MHz frekvencē tika saņemti trīs pieteikumi.

Izsludina konkursu par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerciālajām TV

NEPLP 23. februāra sēdē izsludināja konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu 2017. gadā komerciālajām televīzijām raidījumu veidošanai un izplatīšanai ar mērķi nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas simtgades kontekstā. Konkursa priekšmets ir Latvijas kultūras mantojuma saglabāšana, veidojot TV raidījumus par Latvijai nozīmīgām personībām un TV raidījumus par Latvijas reģionālo tematiku.

Konkursa finansējums kopumā ir 200 tūkstoši eiro, tā ietvaros TV raidījumi tiks veidoti un izplatīti no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim. Pretendentiem līdz šā gada 8. martam NEPLP jāiesniedz raidījumu saturiskā koncepcija, informācija par to, kā tiks nodrošināta raidījumu kvalitātes un atbilstības sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem un principiem izvērtēšana, informācija par to, kā tiks nodrošināta atgriezeniskā saite no skatītājiem, auditorijas sasniegšanas koncepcija, kā arī plāns par finansējuma izlietojumu, tehniskā nodrošinājuma apraksts un piemēri raidījumu vizuālajam noformējumam.

Konkursa nolikums pieejams šeit.