Informācija par NEPLP sēdi 24. februārī

24.02.2016 15:24
Izdrukāt:

Apstiprina LTV sabiedriskā pasūtījuma izpildi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 24. februāra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2015. gadā. Saskaņā ar LTV iesniegto pārskatu, visi NEPLP izvirzītie sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi ir izpildīti. Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi un to izpilde 2015. gadā:

Noturēt LTV kanālu kopējo skatīšanās laika daļu (CSOV%4+) lielāku par 17%.

Uzdevums izpildīts daļēji. LTV kanālu skatīšanās laika daļa 2015.g. ir 16,6%.

Noturēt programmas LTV1 skatīšanās laika daļu auditorijā 35–64 lielāku par 9%.

Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV1 skatīšanās laika daļa auditorijā 35–64 ir 9,6%.

Līdz 2015.g. beigām palielināt LTV interneta platformu (LTV.lv + LSM.lv) sasniegto interneta auditoriju līdz 240 000 unikālajiem lietotājiem mēnesī.

Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV interneta platformu sasniegtā auditorija 2015.g. novembrī un decembrī – attiecīgi 275 000 un 250 000 unikālo lietotāju.

Palielināt LTV auditorijas apmierinātību ar satura kvalitāti līdz 70%.

Uzdevums izpildīts ar uzviju. 2015.g. ar satura kvalitāti apmierināti bija 75% LTV auditorijas.

Finansējuma pieaugums attiecībā pret LTV 2014.g. + 7%, palielinot reklāmas ieņēmumus un sponsoru ieņēmumus par 15% attiecībā pret 2014.g.

Uzdevums izpildīts daļēji. Pēc provizoriskajiem datiem, ieņēmumi no reklāmas un sponsoriem pieauga par 8%. Budžeta dotācija 2015.g. palielinājās par 8% (ieskaitot t.s. jauno politikas iniciatīvu piešķīrumus). Kopējais finansējums LTV samazinājās par 11%, jo samazinājās budžeta dotācijas vienreizējām aktivitātēm.

Kā pārskatā norāda LTV, 2015. gadā LTV1 ir izdevies kļūt par otro skatītāko TV kanālu Latvijā, sasniedzot 9,7% lielu skatīšanās laiku. Kopējais LTV kanālu rezultāts ir nedaudz sliktāks par plānoto – skatīšanās laika daļa sasniegusi 16,6% plānoto 17% vietā. LTV norāda, ka tas noticis objektīvu iemeslu dēļ – par 1,5% ir samazinājusies LTV7 skatīšanās laika daļa (samazinājās sporta raidījumu apjoms, jo 2015. gadā nenotika Olimpiskās spēles, Pasaules kauss futbolā, KHL Jaunatnes līgas spēļu translācijas pārgāja pie komercmedijiem, samazinājās basketbola saturs).

Izvērtējot LTV veidotā oriģinālsatura apjomu un budžeta izpildi 2015. gadā, LTV abās programmās izveidojusi saturu 2521 stundas garumā, bet budžets oriģinālsatura veidošanai sasniedza 8,49 miljonus eiro (neskaitot sporta spēļu pārraides). Salīdzinājumam – 2014. gadā oriģinālsatura apjoms sasniedza 2420 stundas, bet budžets sasniedza 7 miljonus eiro (neskaitot sporta spēļu pārraides). Pieaugumu kopējā oriģinālsatura apjomā LTV neļāva sasniegt sporta spēļu translāciju apjoma samazinājums par 363,5 stundām, kas pamatā saistīts ar Olimpisko spēļu un Pasaules kausa futbolā translācijām LTV7 programmā 2014. gadā, norāda LTV.

Vērtējot dažādus satura virzienus, piemēram, ziņu raidījumu apjoms 2015. gadā kopumā sasniedza 1227 stundas, bet budžets – 2,33 miljoni eiro (2014. gadā 1006 stundas un 2,47 miljoni eiro). Informatīvi analītisko programmu apjoms pērn sasniedza 414 stundas, bet budžets – 1,6 miljoni eiro (2014. gadā 378 stundas un 1,19 miljoni eiro). Bērnu un pusaudžu programmu apjoms 2015. gadā ir sasniedzis 151 stundu, šo raidījumu budžets – 783 tūkstoši eiro (2014. gadā 51 stunda un 299 tūkstoši eiro).

NEPLP sēdē iepazinās ar LTV finanšu un saimnieciskās darbības operatīvajiem rezultātiem 2015. gadā. NEPLP uzklausīja LTV valdes ziņojumu, kā arī LTV auditora – SIA „KPMG Baltics“ – starpziņojumu par 2015. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu un NEPLP revīzijas komisijas ziņojumu.

Atkārtoti izsludina konkursus par radio un TV raidījumu veidošanu Latgalē krievu valodā

NEPLP 24. februāra sēdē izsludināja konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas, kā arī konkursu par raidījumu veidošanu krievu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas.

Konkursa par radio programmu veidošanu mērķis ir ziņu, diskusiju un analītisko raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida Latgalē, krieviski runājošās auditorijas sasniegšanai. Šī konkursa finansējums ir 11 813 eiro.

Konkursa par TV programmu veidošanu mērķis ir sabiedriski politisku raidījumu veidošana elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas Latgalē. Konkursu finansējums ir 20 tūkstoši eiro.

Konkursā var piedalīties reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas nodrošina oriģinālu audio un TV programmu veidošanu un raidīšanu krievu valodā Latgalē, kā arī producenti vai producentu grupas, kas noslēgušas vienošanos par raidlaiku reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos Latgalē.

Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 7. martam, pretendentu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks līdz 24. martam.

Apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi

NEPLP apstiprināja elektroniskā plašsaziņas līdzekļa AS “TV Latvija” sabiedriskā pasūtījuma daļas izpildi š.g. janvārī.