Informācija par NEPLP sēdi 25. augustā

25.08.2016 15:53
Izdrukāt:

Brīdina kabeļoperatorus par retranslēto programmu saturu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nosūtījusi brīdinājuma vēstules Latvijas kabeļtelevīziju operatoriem par konstatētajiem pārkāpumiem Krievijas TV programmas „Rossija 24“ saturā. NEPLP Monitoringa centrs konstatējis, ka ziņu raidījums „Ziņas pulksten 23“nav objektīvs un tajā izskan apgalvojumi, kas neatbilst patiesībai (piemēram, sižetā tiek diskutēts par Latvijā it kā plānotu koncentrācijas nometņu veidošanu t.s. piektajai kolonnai, proti, diskusijas dalībnieku interpretācijas un pieņēmumi tiek pasniegti kā fakti). Monitoringa centrs secina, ka minētais TV raidījums ir tendenciozs, tajā nav ievērota pienācīga neitralitāte.

Ņemot vērā, ka „Rossija 24“ nav ES valstu jurisdikcijas TV kanāls, uz to attiecas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (EPLL) nosacījums, ka par šādu programmu satura atbilstību likuma prasībām atbildīgs ir kabeļoperators, kurš retranslē attiecīgo programmu (EPLL 19. panta ceturtā daļa).

NEPLP brīdina Latvijas kabeļoperatorus un aicina pievērst uzmanību retranslēto programmu satura atbilstībai likuma prasībām.

Groza lēmumus par radio frekvenču piešķīrumiem

NEPLP 25. augusta sēdē atzina par spēku zaudējušu NEPLP lēmumu par radio frekvences piešķīrumu Matīšos nacionālā tīkla paplašināšanai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim AS „Super FM“ 99,3 MHz frekvencē (kopš 2012. gada novembrim, kad tika pieņemts minētais NEPLP lēmums, radio darbība šajā frekvencē nav uzsākta). NEPLP apstiprināja grozījumus AS „Super FM“ izsniegtajā apraides atļaujā, nosakot, ka no 2017. gada sākuma programma „Eiropas Hītu Radio“ skanējums ir 100% latviešu valodā.

NEPLP līdz šā gada beigām pagarināja darbības uzsākšanas termiņu elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim „Mans Radio“ programmas „Radio TEV“ raidīšanai Cēsīs 95,5 MHz frekvencē. Ja minētajā termiņā radio darbība netiks uzsākta, NEPLP anulēs lēmumu par reģionālā tīkla paplašināšanu.