Informācija par NEPLP sēdi 26. janvārī

26.01.2017 14:27
Izdrukāt:

Apstiprina LTV darbības stratēģiju līdz 2019. gadam un sabiedrisko pasūtījumu 2017. gadam

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 26. janvāra sēdē apstiprināja VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam. LTV vispārējais stratēģiskais mērķis ir kļūt par pieprasītāko mediju (TV un web) nozarē, par līderi sasniegtās auditorijas ziņā un kvalitātes paraugu raidījumu satura jomā. LTV vīzija ir, ka šis ir atbildīgs, neatkarīgs un izcils uzņēmums, kurš iedvesmo, informē, izglīto un izklaidē sabiedrību.

Stratēģijā identificēti LTV finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī noteikta uzņēmuma darbības kontroles un vērtēšanas sistēma. Starp saturiskajiem LTV attīstības uzdevumiem minēti LTV1 programmas oriģinālsatura apjoma un kvalitātes palielināšana, LTV7 programmas jauna pozicionējuma izstrāde, multimediju satura platformas attīstība jauniešu auditorijai, interneta kanāla izveide tautiešiem ārvalstīs un citi.

Saskaņā ar NEPLP apstiprināto sabiedriskā pasūtījuma plānu 2017. gadam, LTV uzdevumi ir saglabāt LTV kanālu kopējo skatīšanās laika daļu lielāku par 16%; saglabāt LTV1 kanāla skatīšanās laika daļu auditorijā no 35-64 gadiem lielāku par 9%; nodrošināt interneta platformai LSM.lv vidējo mēneša unikālo apmeklētāju skaitu virs 240 tūkstošiem cilvēku; saglabāt LTV skatītāju apmierinātību ar satura kvalitāti virs 70%; nodrošināt LTV reklāmas ieņēmumu saglabāšanu 2016. gada līmenī.

Vērtējot LTV satura budžeta plānoto izlietojumu, šogad 24% no saturam paredzētā finansējuma plānots novirzīt ziņu raidījumiem, 19% informatīvi analītiskajām programmām, 14% kultūras raidījumiem, 12% sporta raidījumiem, 9% izklaides raidījumiem, bet pārējo budžeta daļu izglītības un zinātnes raidījumiem, bērnu un pusaudžu programmām, reliģiskas ievirzes raidījumiem, kā arī filmu slejām.

Soda Radio SWH, izsaka brīdinājumu LR

NEPLP 26. janvāra sēdē pieņēma lēmumu sodīt elektronisko plašsaziņas līdzekli AS “Radio SWH” par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL) noteiktā pieļaujamā reklāmas apjoma pārkāpumiem programmā “Radio SWH Plus”, kuras aptveršanas zona ir Daugavpils un Rēzekne. Par konstatēto pārkāpumu NEPLP uzlika medijam naudas sodu 1500 eiro apmērā.

NEPLP izteica mutvārdu aizrādījumu VSIA “Latvijas Radio” (LR) par EPLL nostiprinātā viedokļu daudzveidības principa (likuma 24. pants) neievērošanu LR programmā izplatītajā raidījumā “Zaļais vilnis”. NEPLP aicina LR ievērot likuma prasības attiecībā uz programmas un raidījumu veidošanu.

Apstiprina un veic izmaiņas apraides atļaujās

NEPLP izsniedza apraides atļaujas SIA „Televīzijas studija „TV Spektrs““ programmas „TV Spektrs“ veidošanai un biedrībai Jauniešu klubs „Pēda“ programmas „Radio Valka“ veidošanai. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Star FM“ izsniegtajā apraides atļaujā (programma „Star FM“).

Papildina retranslējamo TV programmu sarakstu

NEPLP pieņēma lēmumu iekļaut Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā TV programmas “Epoque” un “Detskiy telekanal Multimaniya”.