Informācija par NEPLP sēdi 28. janvārī

28.01.2016 15:21
Izdrukāt:

Konkursā par radio raidījumu veidošanu Latgalē uzvar "Lietišķā Latgale"

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 28. janvāra sēdē apstiprināja uzvarētāju konkursā par radio raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016.gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Konkursā uzvarēja producentu grupa SIA „Lietišķā Latgale“, kas piedāvā veidot radio raidījumus „Pi myusium Latgolā“ latviešu un latgaliešu valodās. Raidījumus iecerēts pārraidīt vietējās un reģionālajās radiostacijās („Latgales Radio“, „Ef-Ei“, „Divu Krastu Radio“, „Radio Marija Latvija“), kā arī internetā.

Producentu grupa sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidos divus raidījumus nedēļā ar kopējo oriģinālsatura garumu – 40 minūtes (iknedēļas raidījums par kultūru un vēsturi, kā arī raidījums par sabiedriski politiskām tēmām). Konkursa finansējums šim gadam ir 35 571 eiro.

Kā jau ziņots, konkursu par raidījumu veidošanu latviešu valodā 2016. gadā Latgales reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida radio programmas NEPLP izsludināja 7. janvārī. Konkursā bija aicināti piedalīties reģionālie un vietējie radio, un producenti vai producentu grupas, kas atrodas Latgales plānošanas reģionā, kā arī Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā.

Izsludinot četrus konkursus par radio un TV programmu veidošanu Latgalē, NEPLP šā gada sākumā uzsāka ieviest “Latgales elektronisko mediju programmu,” kuras mērķis ir stiprināt Latgales informatīvo sasaisti ar pārējiem Latvijas apgabaliem un garantēt, ka pierobežā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji tiek informēti par valstī notiekošajiem procesiem un starptautisko notikumu attīstību.

Palielina LTV un LR valdes atalgojumu

Ņemot vērā, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi „Par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru,“ NEPLP pieņēma lēmumu palielināt valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV), valsts SIA “Latvijas Radio” (LR) valdes locekļu mēneša atlīdzības apmēru par 25%. Papildu budžets šim mērķim nebūs nepieciešams.

Lemjot par LTV un LR valdes locekļu atalgojumu, NEPLP vadījās no MK noteikumiem, kas paredz pārskatīt valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzību, ņemot vērā atalgojumu, ko saņem līdzīgu kapitālsabiedrību valdes locekļi. Saskaņā ar SIA „Fontes Vadības konsultācijas“ veikto pētījumu par valdes locekļu atalgojumu Latvijā, LTV un LR vales locekļu atlīdzība ir aptuveni 40% līmenī no vidējā vadošu darbinieku atalgojuma līdzīga izmēra uzņēmumos. Trīs valdes locekļu LTV un trīs valdes locekļu LR atlīdzība pašlaik ir aptuveni 3000 eiro („uz papīra“, jeb ietverot visus nodokļus).

NEPLP un abu sabiedrisko mediju valdes locekļu noslēgtajos darba līgumos noteikts, ka atalgojuma līmenis tiek pārskatīts vienu reizi gadā, ņemot vērā likumu izmaiņas, kas regulē atalgojuma līmeni. 

NEPLP 28.janvāra sēdē apstiprināja grozījumus TV kanāla Re:TV (SIA „Vidzemes Televīzija“) 2016. gada sabiedriskajā pasūtījumā.