Informācija par NEPLP sēdi 29. septembrī

29.09.2016 13:46
Izdrukāt:

Vērtē sabiedriskā pasūtījuma izpildi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29. septembra sēdē uzklausīja revīzijas komisijas atzinumu par televīzijas Sportacentrs.com TV (SIA „4.vara“) sabiedriskā pasūtījuma izpildi 2016. gada pirmajā pusgadā un uzklausīja piesaistītā mediju eksperta, Latvijas Universitātes pasniedzēja Rolanda Tjarves vērtējumu par Sportacentrs.com TV veidotajām sporta spēļu tiešraidēm. Pirmajā pusgadā sabiedriskā pasūtījuma ietvaros pārraidītas 145 dažādu sporta spēļu tiešraides.

Vērtējot Sportacentrs.com TV sabiedriskā pasūtījuma ietvaros tapušās tiešraides šā gada otrajā ceturksnī, R. Tjarve recenzijā norāda, ka katram atainojamajam sporta veidam ir izvēlēts atbilstošs tehniskais un radošais risinājums, kas profesionāli atspoguļo translējamo notikumu un rada skatītājiem klātbūtnes efektu. „Nodrošinot Latvijas iedzīvotājiem daudzveidīgu sporta spēļu translāciju, īpaši no dažādiem valsts reģioniem, Sportacentrs.com kanāla veidotāji veicina Latvijas iedzīvotāju patriotismu, interesi par veselīgu dzīves veidu, lepnumu par „savējo“ sniegumu un sniedz kvalitatīvu alternatīvu komerctelevīziju piedāvātajam, bieži vien citās valstīs tapušajam un ne vienmēr personības attīstību veicinošam saturam,“ recenzijā uzsver R. Tjarve.

Precizē sabiedrisko un komercmediju revīzijas komisiju nolikums

NEPLP 29. septembra sēdē apstiprināja sabiedrisko un komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu revīzijas komisiju nolikumu, kas precizē un detalizētāk definē medijiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma izvērtēšanas kārtību. Līdz šim sabiedriskā pasūtījuma izpildes revīzija tika reglamentēta vairākos dokumentos, kas tagad konsolidēti vienā nolikumā, kurā detalizētāk definēts revīzijas komisiju darbs, to mērķi un uzdevumi, kompetence un pienākumi. Nolikums nosaka gan sabiedrisko mediju – Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio – revīzijas komisiju darbu, gan komercmedijiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma izvērtēšanu.