Informācija par NEPLP sēdi 3. martā

03.03.2016 16:54
Izdrukāt:

Apstiprina papildinātu LTV statūtu redakciju

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 3.marta sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) statūtus, kas papildināti ar vairākiem jauniem punktiem. Jaunajā LTV statūtu redakcijā noteikts, ka uzņēmuma uzdevums ir sabiedrībai paredzēta plaša un daudzveidīga programmu kopuma, kuru finansē un uzrauga sabiedrība, veidošana un publiska izplatīšana. Noteikts, ka LTV valde trīs cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz pieciem gadiem. Par valdes locekli var ievēlēt personu, kurai ir laba reputācija, augstākā izglītība un vismaz piecu gadu ilga profesionālā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmuma vadībā. Papildus ierobežojumiem, kas likumos noteikti valsts amatpersonām, LTV valdes loceklis nedrīkst darboties politiskā partijā vai apvienībā un nedrīkst būt neviena elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks.

Pagarina termiņu iTV darbības uzsākšanai

NEPLP pieņēma lēmumu pagarināt SIA „Riga Pictures Company“ programmas „iTV“ darbības (raidīšanas) uzsākšanas termiņu līdz šā gada 31.decembrim. „Riga Pictures Company“ līdz 2017.gada 10.janvārim jāiesniedz NEPLP apliecinājums par programmas darbības uzsākšanu. Ja šāds apliecinājums netiks iesniegts, NEPLP anulēs minētajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniegto apraides atļauju.

NEPLP 3.marta sēdē apstiprināja grozījumus SIA „Latvijas Mobilais Telefons“, SIA „Scintilla“, SIA „ARTS“, SIA „OSTKOM“, SIA „LIVAS KTV“ izsniegtajās retranslācijas atļaujās.