Informācija par NEPLP sēdi 4. februārī

04.02.2016 16:05
Izdrukāt:

Brīdina SIA „Krievu hītu radio“ par valodas nosacījumu pārkāpumu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. februāra sēdē pieņēma lēmumu izteikt brīdinājumu SIA „Krievu hītu radio“ par apraides atļaujas noteikumu pārkāpšanu, neievērojot programmai „Krievijas hītu radio“ apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos noteikto valodas proporciju. Konstatētie pārkāpumi radiostacijai jānovērš mēneša laikā. Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, NEPLP ir tiesības anulēt elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniegto apraides atļauju, ja mēneša laikā pēc brīdinājuma izteikšanas, elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nepārtrauc attiecīgā noteikuma pārkāpšanu vai attiecīgo noteikumu pārkāpj atkārtoti.

Kā jau ziņots, NEPLP 2015. gada 10. decembrī pieņēma lēmumu sodīt „Krievijas hītu radio“ par apraides atļaujas darbības pamatnosacījumos noteiktā latviešu valodas apjoma (50%) pārkāpumiem.

Izskata LTV un LR budžetus

NEPLP iepazinās ar valsts SIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) un valsts SIA „Latvijas Radio“ (LR) plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2016. gadā. Saskaņā ar LTV budžetu, finansējums no valsts budžeta plānots 12,2 miljonu apmērā (samazinājums par 374 tūkstošiem eiro salīdzinot ar 2015. gadu), bet plānotie LTV pašas ieņēmumi pārsniedz 4 miljonus eiro. LR finansējums no valsts budžeta šogad plānots 7,3 miljonu eiro apmērā (samazinājums par 108 tūkstošiem eiro), bet plānotie LR pašu ieņēmumi pārsniedz 1,6 miljonus eiro.

NEPLP 4. februāra sēdē apstiprināja LR valdes mērķu un uzdevumu izpildi 2015. gadā.