Informācija par NEPLP sēdi 4. janvārī

04.01.2016 13:51
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 4. janvāra sēdē Padomes priekšsēdētāja amatā apstiprināja Aiju Dulevsku, kura līdz šim bija NEPLP priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja. NEPLP priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana iekļauta nākamajā NEPLP sēdē.

NEPLP vienbalsīgi vienojās par šādu atbildības jomu sadalījumu starp padomes locekļiem:

Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska koordinē NEPLP darbību, pārrauga grozījumu projektu izstrādi normatīvajos aktos, kas skar elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kā arī nodrošina pārraudzību pār komerciālo audioelektronisko plašsaziņas līdzekļu (komercradio) jomu.

Padomes locekle Dace Ķezbere nodrošina VSIA „Latvijas Televīzija” (LTV) pārraudzību.

Padomes loceklis Dainis Mjartāns nodrošina VSIA „Latvijas Radio” (LR) pārraudzību.

Padomes loceklis Ivars Zviedris nodrošina komerciālo vietējo un reģionālo audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu un kabeļtelevīziju uzraudzību.

Padomes loceklisAinārs Dimants pārrauga un koordinē sabiedrisko mediju – LR un LTV – kopprojektus, kā arī nodrošina komerciālo nacionālo un pārrobežu audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (komerctelevīzijas) darbības pārraudzību.

Apstiprina grozījumus EPL attīstības stratēģijā

NEPLP 4. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu (EPL) nozares attīstības nacionālajā stratēģijā 2012.-2017. gadam. Stratēģija papildināta ar punktu, kas nosaka, ka apraides atļaujas NEPLP „prioritāri piešķir tādiem vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un pārrobežu EPL, kuri apraidi veic galvenokārt latviešu valodā un kuru programmas darbības pamatnosacījumi paredz lielākoties Latvijā veidotu saturu (izņemot audio programmas). Piešķirot apraides atļauju, tiek ņemta vērā mediju īpašnieka reputācija un darbības ilgtspēja, kā arī valsts aizsardzības un drošības interešu nodrošināšana.“

Tāpat NEPLP papildināja stratēģiju ar punktu, kas nosaka, ka „NEPLP atbalsta vienam komersantam izsniegto vairāku vietējo un reģionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri saņēmuši apraides atļaujas radio programmas veidošanai, bet veido vienu radio programmu saslēgšanos tīklā vienas apraides atļaujas ietvaros. Ja apraides atļaujās, pirms saslēgšanās vienotā tīklā, ir noteikts pienākums par vietējās informācijas iekļaušanu, tad papildinātās apraides atļaujas ietvaros šis pienākums tiek saglabāts.“ Tas nozīmē, ka radio, kas veido vienu radio programmu, bet agrāk saņēmuši vairākas apraides atļaujas, varēs tās apvienot vienā apraides atļaujā.