Informācija par NEPLP sēdi 5. janvārī

05.01.2017 15:05
Izdrukāt:

Jaunā redakcijā pieņem nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma finansējuma izlietošanas principiem

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 5. janvāra sēdē apstiprināja grozījumus nolikumā par sabiedriskā pasūtījuma daļas, ko pilda sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, finansējuma izlietojuma principiem. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek noteikti raidījumu satura (izņemot ziņu raidījumu saturu) veidošanai paredzēto līdzekļu izlietojuma principi un struktūra.

Nolikums nosaka, ka, lai paredzētu sabiedriskā pasūtījuma apjomu, saskaņā ar likumā par valsts budžetu nākamajam gadam šim mērķim noteikto dotācijas apjomu, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sagatavo saskaņošanai un apstiprināšanai paredzēto raidījumu apjomu pa žanriem un raidstundām un to sagatavošanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

Nolikums paredz, ka NEPLP regulāri seko līdzi piešķirtā finansējuma izlietošanai un darbības rezultatīvajiem rādītājiem. Katru mēnesi tiek sastādīts akts, kurā fiksē iepriekšējā kalendārajā mēnesī piešķirto valsts budžeta līdzekļu apjomu un izlietojumu, reizi ceturksnī tiek iesniegtas atskaites par sabiedriskā pasūtījuma plāna izpildi.

Ja ir nepieciešamas izmaiņas sabiedriskā pasūtījuma plānā, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi par to informē NEPLP, kas lemj par attiecīgo izmaiņu veikšanu. Līdz 1. martam NEPLP izskata un apstiprina sabiedriskā pasūtījuma izpildi atbilstoši piešķirtajam finansējumam, kurā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi detalizēti sniedz skaidrojumu par sagatavoto sabiedriskā pasūtījuma apjomu un kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sniedz skaidrojumu par neizlietotās budžeta dotācijas ietekmi uz ikgadējo sabiedrisko pasūtījumu.