Informācija par NEPLP sēdi 6. oktobrī

06.10.2016 14:40
Izdrukāt:

Izsludina divus konkursus par sabiedriskā pasūtījuma nodošanu komerctelevīzijām

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 6. oktobra sēdē izsludināja divus konkursus par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido TV programmas un nodrošina to apraidi. NEPLP izsludināja konkursu par reģionālās tematikas raidījumu veidošanu 2017. gadā un par informatīvi dokumentālo raidījumu veidošanu 2017. gadā.

Katra konkursa finansējums ir 348 603 eiro nākamajā gadā un ne lielāks kā 348 603 eiro 2018. gadā un 2019. gadā. Finansējums var tikt samazināts, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam katra gada valsts budžetā. Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jāveic galvenokārt valsts valodā, vismaz 51% no raidlaika ir jābūt ES, tai skaitā Latvijā, veidotām programmām, tiem ir jāapliecina savas darbības ilgtspēja.

Pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz līdz šā gada 7. novembrim. Konkursa komisiju veido pieci NEPL padomes locekļi, ar padomdevēja tiesībām tajā darbojas divi Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļi. NEPLP piedāvājumu izvērtēšanu veiks līdz 1. decembrim. Konkursa nolikums būs pieejams NEPLP mājas lapā (www.neplpadome.lv) sākot ar 7.oktobri.

Izsludina konkursus par radio frekvencēm Valkā

NEPLP izbeidza konkursu bez rezultāta par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valkā 104,5 MHz frekvencē (latviešu valodā) un izsludināja uz šo frekvenci jaunu konkursu. NEPLP izsludināja arī konkursu par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Valkā 93,2 MHz frekvencē (latviešu valodā).

Grozījumi apraides un retranslācijas atļaujās

NEPLP apstiprināja grozījumus „Radio Capital FM“ (SIA „Solergo“) izsniegtajā apraides atļaujā, kā arī SIA „LIVAS KTV“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā. NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Namsaimnieks“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu. Vienlaikus, NEPLP neapstiprināja programmas „RTR Planeta“ iekļaušanu retranslējamo programmu sarakstā un pieprasīja papildu dokumentus par komersanta tiesībām programmas retranslēšanai Latvijā.

Uzklausa Monitoringa centra atskaiti par šā gada trešo ceturksni

NEPLP Monitoringa centrs šā gada trešajā ceturksnī ir veicis radio un TV raidījumu monitoringu 1163 stundu apjomā, sagatavojot kopumā 73 pārbaudes un monitoringa ziņojumus. Šajā laikā konstatēti 9 dažāda veida pārkāpumi, sankcijas piemērotas SIA „Olaines KTV“ (piemērots administratīvais naudas sods par programmu retranslāciju bez retranslācijas atļaujas 2500 eiro apmērā), SIA „Infonet Sistēmas“ (piemērots administratīvais naudas sods par programmu retranslāciju bez retranslācijas atļaujas 2000 eiro apmērā), bet 22 kabeļtelevīzijas operatoriem izteikts brīdinājums par programmā „Rossija 24“ konstatētajiem pārkāpumiem.