Informācija par NEPLP sēdi 7. novembrī

07.11.2016 12:45
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 7. novembrī atvēra pieteikumus uz izsludinātājiem konkursiem par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido TV programmas un nodrošina to apraidi.

Uz konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, reģionālās tematikas raidījumu veidošanai 2017.–2019. gadā ir saņemts viens pieteikums no SIA “Vidzemes televīzija”.

Uz konkursu par sabiedriskā pasūtījuma daļas nodošanu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, informatīvi dokumentālo raidījumu veidošanai 2017.–2019. gadā ir saņemti divi pieteikumi no AS “TV Latvija” un biedrības Chaula.tv.

Katra konkursa finansējums ir 348 603 eiro nākamajā gadā un ne lielāks kā 348 603 eiro 2018. gadā un 2019. gadā. Finansējums var tikt samazināts, ņemot vērā sabiedriskā pasūtījuma izpildei atvēlētajam budžetam katra gada valsts budžetā. Saskaņā ar konkursu nolikumu, pretendentiem apraide ir jāveic galvenokārt valsts valodā, vismaz 51% no raidlaika ir jābūt ES, tai skaitā Latvijā, veidotām programmām, tiem ir jāapliecina savas darbības ilgtspēja.

Konkursa komisiju veido pieci NEPL padomes locekļi, ar padomdevēja tiesībām tajā darbojas divi Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļi. NEPLP piedāvājumu izvērtēšanu veiks līdz 1. decembrim.

Apstiprina izmaiņas retranslācijas un apraides atļaujās

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Erika un CO ltd.“ izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar programmu “Rossija RTR”.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA “OSTKOM” izsniegtajā retranslācijas atļaujā, papildinot retranslējamo programmu sarakstu ar programmu “Eroxxx HD”.

NEPLP apstiprināja grozījumus SIA „Televīzijas kanāls Pro100TV” izsniegtajā apraides atļaujā nomainot tā nosaukumu uz SIA “TVBC” un nomainot elektroniskā plašsaziņas līdzekļa juridisko adresi.