Izsludina divus konkursus par priekšvēlēšanu TV raidījumu veidošanu

23.03.2017 15:05
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 23. marta sēdē izsludināja konkursu par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017. gadā nacionālajos komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas. Konkursa mērķis ir TV priekšvēlēšanu raidījumu veidošana un pārraidīšana, lai atspoguļotu pašvaldību vēlēšanu norisi Latvijas Republikas pilsētās (Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils). Konkursa finansējums ir 65 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt divās daļās – priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai Rīgā un priekšvēlēšanu raidījumu veidošanai citās Latvijas pilsētās. Konkursā var pieteikties nacionālie komerciālie mediji, kas raida TV programmas. Konkursa pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 25. aprīlim.

NEPLP 23. marta sēdē izsludināja konkursu par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017. gadā reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida TV programmas. Konkursa mērķis ir TV priekšvēlēšanu raidījumu veidošana un pārraidīšana, lai atspoguļotu pašvaldību vēlēšanu norisi Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Konkursa finansējums ir 140 tūkstoši eiro, to paredzēts sadalīt četrās daļās. Konkursā var pieteikties reģionālie un vietējie mediji, kas raida TV programmas. Konkursa pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 25. aprīlim.

Konkursa "Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" nolikums (grozīts)

- Apraides zonu sadalījums ID zonās

Konkursa "Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā nacionālajos komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" nolikums

Konkursa "Par priekšvēlēšanu raidījumu veidošanu 2017.gadā reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida televīzijas programmas" nolikums

Papildina NEPLP revīzijas komisiju personālsastāvu

NEPLP apstiprināja grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu (Latvijas Televīzija un Latvijas Radio) revīzijas komisiju, kā arī komercmedijiem nodotā sabiedriskā pasūtījuma revīzijas komisijas personālsastāvā. Minētajās revīzijas komisijās iekļauts NEPLP Stratēģiskās attīstības un uzraudzības departamenta vadītājs Uldis Lielpēters.

Izsniedz retranslācijas atļauju

NEPLP 23. marta sēdē izsniedza retranslācijas atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „MakLaut“ audiovizuālo programmu retranslēšanai Rīgā.