Izveido LTV valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisiju

14.04.2016 17:16
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 14.aprīļa sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļa finanšu vadības jautājumos amata kandidātu nominācijas komisijas sastāvu. Tajā iekļauti:

  • NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja);
  • NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle);
  • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);
  • LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis);
  • Latvijas Ekonomikas attīstības foruma biedrs Ģirts Bērziņš (komisijas loceklis).

Komisijā iekļauti arī novērotāji ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne-Ķīle un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs.

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt LTV valdes amata kandidātus finanšu vadības jautājumos un izvirzīt kandidātus ievēlēšanai valdes locekļa amatā.

Nominācijas komisija:

  • detalizēti definē valdes kandidātu novērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz valdes locekļa nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, kā arī kandidātu atbilstības novērtēšanas metodes;
  • pieņem lēmumu par kandidātu atbilstības novērtēšanas kārtību;
  • ir tiesīga īstenot kandidātu novērtēšanas procesu vairākās kārtās, ietverot sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, un kompetenču un profesionālās pieredzes novērtēšanu saskaņā ar nominācijas komisijā apstiprināto kritēriju sarakstu;
  • aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu un apkopo rezultātus;
  • novērtē NEPLP iesniegtā kandidātu sarakstā iekļauto personu atbilstību un sagatavo priekšlikumus par ieteicamajiem kandidātiem valdes locekļa amatam.

Kā jau ziņots, NEPLP 31. marta sēdē uzklausīja LTV valdes locekļu kandidātu nominācijas komisijas ziņojumu par LTV valdes locekļu kanditātu izvērtēšanas procesu. Saskaņā ar nominācijas komisijas ziņojumu, konkursam uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos bija pieteikušies divi pretendenti. Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijām, nominācijas komisija nolēma uz LTV valdes locekļa amatu finanšu vadības jautājumos nevirzīt nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rīkot atkārtotu konkursu.

24. februāra sēdē NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem. NEPLP 5. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu atzīt Sergeju Ņesterovu par konkursa uzvarētāju uz LTV valdes locekļu amatu programmu attīstības jautājumos.