Izveido LTV valdes locekļu kandidātu nominācijas komisiju

29.02.2016 13:52
Izdrukāt:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 29. februāra sēdē apstiprināja VSIA „Latvijas Televīzija“ (LTV) valdes locekļu kandidātu nominācijas komisijas sastāvu. Tajā iekļauti:

  • NEPL Padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Ķezbere (komisijas vadītāja);
  • NEPL Padomes priekšsēdētāja Aija Dulevska (komisijas locekle);
  • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);
  • NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekle Baiba Strautmane (komisijas locekle);
  • LR MK Pārresorsu koordinācijas centra deleģētais pārstāvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis).

Komisijā iekļauts arī neatkarīgais eksperts ar padomdevēja tiesībām – LTV arodbiedrību pārstāve Agita Cāne.

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt LTV valdes kandidātus un izvirzīt kandidātu ievēlēšanai katra valdes locekļa amatā.

Nominācijas komisija:

  • detalizēti definē valdes kandidātu novērtēšanas kritērijus, pamatojoties uz valdes locekļiem nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, kā arī kandidātu atbilstības novērtēšanas metodes;
  • pieņem lēmumu par kandidātu atbilstības novērtēšanas kārtību;
  • ir tiesīga īstenot kandidātu novērtēšanas procesu vairākās kārtās, ietverot sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, un kompetenču un profesionālās pieredzes novērtēšanu saskaņā ar nominācijas komisijā apstiprināto kritēriju sarakstu;
  • aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu un apkopo rezultātus;
  • novērtē NEPLP iesniegtā kandidātu sarakstā iekļauto personu atbilstību un sagatavo priekšlikumus par ieteicamajiem kandidātiem katram valdes locekļu amatam.

Kā jau ziņots, NEPLP 24. februāra sēdē pieņēma vienbalsīgu lēmumu izsludināt konkursu uz divām LTV valdes locekļu vietām: valdes loceklis finanšu vadības jautājumos un valdes loceklis programmu attīstības jautājumos. Ņemot vērā likuma par publisku kapitālsabiedrību pārvaldību nosacījumus, NEPLP pieņēma vienbalsīgu lēmumu nesludināt konkursu uz LTV valdes priekšsēdētāja amata vietu un pagarināt līgumu ar esošo LTV valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti uz nākamajiem pieciem gadiem.

Esošās LTV valdes pilnvaru termiņš noslēdzas šā gada aprīlī.