NEPLP vērš elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzmanību!

15.11.2018 10:43
Izdrukāt:

2018.gada 12.jūlijā stājās spēka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi, paredzot visiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegta apraides atļauja vai retranslācijas atļauja, vai kuri sniedz pakalpojumus pēc pieprasījuma iesniegt Padomē ziņas par patieso labuma guvēju līdz 2018.gada 31.decembrim.

Minētās ziņas ir iesniedzamas aizpildot Padomes apstiprinātu Veidlapas formu -  Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018–2022.gadam Pielikums Nr.7Apliecinājums par patieso labuma guvēju.

Tāpat vēršam Jūsu uzmanību, ka Apliecinājums par patieso labuma guvēju ir jāiesniedz Padomē arī tad, ja mainās elektroniskā plašsaziņas līdzekļa patiesais labuma guvējs. Šajā gadījumā ziņas ir iesniedzamas Padomei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgās informācijas uzzināšanas dienas par patiesā labuma guvēja maiņu.